רואים גינון, רואים ירוק וצבעוני

סיור למיפוי הצרכים העירוניים בתחום הגינון נערך השבןע ביוזמת ראש העירייה, שושי כחלון כידור בו נטלו חלק : מנכ"ל העירייה, מנהלי אגף השפ"ע – היוצא והנכנס, יועץ הנוף לעירייה והמפקח על הגינון מטעמה.

סיור גינון

לאור הסיור וממצאיו ועל מנת לתת ביטוי ליופייה של העיר באמצעות 600 הדונמים של השטחים הירוקים העומדים לרשותה, סוכם על הכנת תכנית רב שנתית זאת לצורך שיקום המצב הקיים, שדרוגו, שילוב צמחים ופרחים הרלוונטיים למרחב הציבורי וכן החלפת מערכת ההשקייה לחכמה שכן למעלה מ- 50% ממנה עדין טעונה הפעלה ידנית.

סיור גינון

בסיום הסיור והפגישה שהתקיימה לאחריו ציינה ראש העירייה כי "הכוונה היא שכל תושבת ותושב שיתהלכו או ינועו ברחבי העיר יחושו את המרחב הציבורי כאילו זו הגינה הפרטית שלהם מבית ".

בהצלחה לנו כל הדרך למימוש התכנית והפוטנציאל הגלום בה למען ועבור תושבי העיר והבאים בשעריה.