שיבוץ גני ילדים לשנה"ל תשע"ט

הורים יקרים שלום,
אנו מברכים אתכם ואת ילדכם עם קבלת השיבוץ לגני הילדים בכפר יונה לשנה"ל תשע"ט

 

השיבוץ יתאפשר החל מיום רביעי 20.6.18 בלינק שלהלן

> https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=168

לאחר קיום ישיבה עם יו"ר הנהגת הורי גני הילדים, וקבלת אישור על גובה תשלומי הורים – כפי שנקבעו ע"י וועדת החינוך של הכנסת לשנת הלימודים תשע"ט, הוסכם על גביית התשלומים המפורטים בהמשך:

לתשומת לבכם: הגבייה תחל בחודש ספטמבר ב-3 תשלומים.
הורה המעוניין בדרך גבייה אחרת יפנה למחלקת הגבייה בטל': 09-8971181/2 .

תיאור שירות:
ביטוח חובה – 49 ש"ח תשלום חובה
סל תרבות – 79 ש"ח עבור 4 הצגות בשנה
ריתמוסיקה – 398 ש"ח תל"ן – 2 שיעורים בשבוע
חינוך גופני – 199 ש"ח תל"ן – שיעור אחד בשבוע
תשלום וועד הורים* 125 ש"ח גביה תעשה דרך הרשות

>>>סה"כ לתשלום שנתי 850 ש"ח

* עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, החל משנת הלימודים תשע"ט גביית ועד
הורים תיעשה דרך הרשות. בתום הגבייה יועברו הכספים לגנים.

השיבוצים לגני החינוך המיוחד יפורסמו באוגוסט.

קיום פעילות והעברת כספים מותנית ב-100% גביית כספים בכל גן. 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
מחלקת גני ילדים, אגף החינוך