דלג לתוכן

שיבוץ גני ילדים לשנה"ל תשע"ט

הורים יקרים שלום,
אנו מברכים אתכם ואת ילדכם עם קבלת השיבוץ לגני הילדים בכפר יונה לשנה"ל תשע"ט

 

השיבוץ יתאפשר החל מיום רביעי 20.6.18 בלינק שלהלן

> https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=168

לאחר קיום ישיבה עם יו"ר הנהגת הורי גני הילדים, וקבלת אישור על גובה תשלומי הורים – כפי שנקבעו ע"י וועדת החינוך של הכנסת לשנת הלימודים תשע"ט, הוסכם על גביית התשלומים המפורטים בהמשך:

לתשומת לבכם: הגבייה תחל בחודש ספטמבר ב-3 תשלומים.
הורה המעוניין בדרך גבייה אחרת יפנה למחלקת הגבייה בטל': 09-8971181/2 .

תיאור שירות:
ביטוח חובה – 49 ש"ח תשלום חובה
סל תרבות – 79 ש"ח עבור 4 הצגות בשנה
ריתמוסיקה – 398 ש"ח תל"ן – 2 שיעורים בשבוע
חינוך גופני – 199 ש"ח תל"ן – שיעור אחד בשבוע
תשלום וועד הורים* 125 ש"ח גביה תעשה דרך הרשות

>>>סה"כ לתשלום שנתי 850 ש"ח

* עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך, החל משנת הלימודים תשע"ט גביית ועד
הורים תיעשה דרך הרשות. בתום הגבייה יועברו הכספים לגנים.

השיבוצים לגני החינוך המיוחד יפורסמו באוגוסט.

קיום פעילות והעברת כספים מותנית ב-100% גביית כספים בכל גן. 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
מחלקת גני ילדים, אגף החינוך