דלג לתוכן

שירותים לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים

האגף לשירותים חברתיים וקהילה מתייחס לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, כאנשים בעלי זכות שווה בקבלת שירות. הניסיון המקצועי מראה כי אדם נכה ובני משפחתו מתמודדים עם קשיים רב-תחומיים בחיי היום-יום כדי לספק את הצרכים הנדרשים להשתלבות בקהילה. על כן האגף לשירותים חברתיים הגדיר יעדי טיפול באוכלוסיה זו:
א. פיתוח שירותים מיוחדים לאוכלוסיית היעד ומתן הזדמנות שווה להשתלבותם בחיי הקהילה.
ב. הקצאת תקן עו"ס ספציפי עם התמחות בתחום נכויות פיזיות ופיגור שכלי במטרה להבטיח מתן שירות מקצועי, מסור ואיכותי יותר.
ג. איסוף נתונים לצורך מיפוי צרכים, הגדרת תוכניות בקהילה ופיתוח מאגר מידע לתושבים סביב זכויות וחוקים ומימושם.
ד. העלאת מודעות להכרה בקיומם של צרכים מיוחדים לאוכלוסיית הידע.

תחומי טיפול:

* איתור אנשים הלוקים בפיגור והפנייתם לועדת אבחון. מדובר באנשים הזקוקים לטיפול, השגחה, שילוב במסגרת חינוכית עסוקתית וחברתית מותאמת.
* בניית תוכנית שיקום אינדיוידואלית על בסיס המלצות ועדת אבחון רפואית בהשתתפות צוות רב מקצועי. התוכנית בעלת תוקף משפטי ומזכה בסל שירותים תוך התייחסות לכישורי חיים, תפקוד קוגניטיבי, מוטורי, רגשי, כושר בריאותי, הערכה והתאמת מסגרת לימודית או תעסוקתית.
* שילוב אנשים עם פיגור מגיל מעון עד גיל 21 במסגרות חינוך מיוחד עפ"י חוק חינוך מיוחד ומעקב אחר מימוש זכויות.
* הפניית אנשים בעלי צרכים מיוחדים למרכז הכשרה / שיקום תעסוקתי, למטרת אבחון והתאמה למסגרת תעסוקתית.
* השמת בוגרים וליווי במסגרת תעסוקה מוגנת.
* הקמת מע"ש אזורי בשיתוף קרן שלם, משרד הרווחה וביטוח לאומי.
* סיוע לאנשים בהשתלבות בתוכניות פנאי בקהילה.
* סיוע בשילוב חוסים בדיור מוגן בקהילה, כמו: הוסטל, פנימייה, מעון נכים, דירות לווין, משפחות אומנה וכו'.
* הגנה על חוסים חסרי ישע:
* סיוע בהליכים למינוי אפוטרופוס לחסר ישע.
* יעוץ ותמיכה לבני המשפחה של אדם בעל צרכים מיוחדים.
* הדרכה שיקומית לאדם העיוור, פיתוח מיומנויות וכישורי חיים להגברת התפקוד העצמאי וצמצום התלות בסביבה.
* בניית תוכנית שיקום, הכשרה מקצועית והשמה תעסוקתית לאדם העיוור ומתן סיוע כמו: דמי ליווי לעיוור, הנחה ברכישת ציוד תקשורת ועוד.
* שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בתוכניות העשרה ופעילות פנאי.

האגף לשירותים חברתיים פועל בשיתוף פעולה עם המתנ"ס בהפעלת תוכניות פנאי וספורט כגון:

• "ספיישל אולימפיק" – פעילות ספורט לאנשים עם פיגור.
• "תקשורת על גלגלים" – חוג צילום בוידיאו לאנשים עם צרכים מיוחדים בגילאי 50 – 20.
• חוג אומנות לנערים ונערות בגילאי 18- 13.
• "עם כולם"– שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחוגים במתנ"ס לפי בחירה.
• הכשרת פעילים מקרב אנשים בעלי צרכים מיוחדים להעלאת מודעות וקידום תוכניות להנגשת שירותים פיזיים וחברתיים.
• הקמת מרכז חברתי לנכים.