דלג לתוכן

שירות פסיכולוגי החינוכי

בשרות עובדים פסיכולוגים חינוכיים.

השירות הפסיכולוגי שייך לאגף החינוך של העירייה ונמצא בפיקוח מקצועי של השרות הפסיכולוגי – ייעוצי במשרד החינוך ובפיקוח מועצת הפסיכולוגיים במשרד הבריאות.

מטרת השרות הפסיכולוגי – חינוכי

מטרת השרות לסייע לתלמיד לממש את יכולתו הרגשית והלימודית, לקדם התפתחות תקינה, חוסן נפשי ויכולת התמודדות עם מצבים משתנים, זאת תוך התייחסות לצרכיו ולשלבי התפתחותו.

אוכלוסיית יעד

אוכלוסיית היעד היא כלל הלומדים במערכת החינוך מהגן ועד לבית הספר התיכון.
תשומת לב מיוחדת ניתנת לילדים בעלי צרכים חינוכיים ורגשיים מיוחדים ולילדים בסיכון גבוה.

תפקידי השרות הפסיכולוגי – חינוכי

השרות שם דגש על הסתכלות על התלמיד כעל אדם שלם שהתנהגותו היא חלק ממכלול גורמים כגון: גילו, מצבו הפיזי, השכלי והרגשי וכן האופן בו הוא מושפע ומשפיע על מערכות רבות כגון המערכת המשפחתית, החברתית והכיתתית.

לפיכך תפקידיו הם :

  1. איסוף והערכת נתונים התנהגותיים, הסתגלותיים, תפקודיים ונפשיים על הילד וכן על המערכות השונות בחייו (משפחה, כיתה קהילה), לרבות עריכת בדיקות פסיכולוגיות, זאת למטרות שונות כגון: עזרה למערכת הבית ספרית והמשפחתית לקביעת אסטרטגיית ההתערבות המתאימה ביותר, התאמת מסגרת לימודית או טיפולית לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ועוד.

השרות התמחה בעריכת אבחונים רב תחומיים (פסיכולוגיים ודידקטיים) לצורך התאמת דרכי הבחנות וסביבת למידה לתלמידים לקויי הלמידה.

 מול עיני הפסיכולוג עומדת כל העת חשיבות השלוב הנכון של המידע שנאסף שמאפשרת להגדיר את נקודות החוזק של הילד, כמו גם את מקור קשייו.

  1. מתן ייעוץ לבניית תכנית עבודה למערכת הסובבת את הילד: מנהלים, יועצים, מורים, גננות,  עובדי רווחה ועוד. הייעוץ כולל גם עזרה בבניית מערך מסייע להפעלת התכנית.

השרות הפסיכולוגי- חינוכי מאמין ששיתוף פעולה ותאום בין הגורמים השונים המטפלים בילד הם תנאי הכרחי להצלחת תכנית העבודה, לפיכך רואה הפסיכולוג חשיבות ביצירת תאום ושיתוף פעולה תוך כדי מתן הייעוץ, ההורים, שהם גורם מרכזי בחיי הילד, מקבלים אף הם ייעוץ והדרכה.

  1. הענקת טיפול נפשי (קצר מועד בעיקר) לילד ולמשפחתו. שמטרתו עזרה בהתמודדות עם קשיים התפתחותיים, נפשיים ותפקודיים.
  2. התערבות במצבי לחץ ומשבר.
  3. השתתפות בוועדות מקצועיות שונות למטרות כגון התאמת מסגרת לימודית או טיפולית לילדים בעלי צרכים מיוחדים או המלצה על פתיחת מסגרות לימודיות יישוביות מסוימות על בסיס ראיה מערכתית של סך כל הילדים בעלי הצרכים המיוחדים. דגש מיוחד מושם על מאמץ למציאת מסגרת עזרה שלא תנתק את הילד מקבוצתו החברתית בגן או בכיתה.
  4. הרצאות או סדנאות בנושאים שונים הנובעים ממטרות השרות הפסיכולוגי חינוכי. אלו ניתנות לצוותים החינוכיים, להורים ולתלמידים ונערכות לבקשת גורמים אלו.