תבחינים לקבלת מלגות

סטודנטים וספורטאים מצטיינים – תושבי העיר כפר יונה,

עיריית כפר יונה מחלקת מדי שנה מלגות לסטודנטים ולתלמידים/ספורטאים מצטיינים, תושבי העיר. מלגות אלה מחולקות כדי לעודד השכלה גבוהה וכן לקדם את החינוך הגבוה בישוב ואת הספורט ההישגי. זכאות למלגה העירונית מחייבת עמידה בקריטריונים אקדמיים וכלכליים, כמו גם נכונות להשתתף בפעילות לטובת הקהילה. המלגות מוענקות בכפוף לאילוצים תקציביים, כאשר גובה המלגות נתון להחלטת ועדת המלגות.

לימודים אקדמיים חשובים להמשך הצלחה בחיים, וכחלק מתפיסת השרות הקהילתי שלנו בעיר, חשוב לנו שלכל תלמיד המסיים את מערכת החינוך בעיר, תהיה האפשרות להמשיך בלימודים גבוהים. אנו עושים ככל יכולתנו על מנת לעזור ולסייע ומזמינים את כל הסטודנטים תושבי העיר כפר יונה, הזכאים למלגה, להגיש בקשות ולהסתייע בנו. בהצלחה!

 

להלן קישורים – כל הפרטים והמידע בנושא בקשת מלגה: