דלג לתוכן

תבחינים לקבלת מלגות לשנת תשפ"ב

מלגות לסטונדטים וסטונדטיות תושבי העיר לשנה"ל תשפ"ב, 2021-2022

 בואו לקחת חלק בעשייה החברתית בעיר!

 

עירית כפר יונה מברכת אתכם ואתכן, הסטודנטים והסטונדטיות בעיר, בשנת לימודים פורייה ומוצלחת!  אנו שמחים להרחיב השנה את מגוון המלגות העירוניות לשנת הלימודים תשפ"ב, ולאפשר יותר מלגות, בתמורה לתרומה משמעותית לקהילה בכפר יונה.

 

המלגות מיועדות לסטונדטים וסטונדטיות העומדים בתבחינים המפורטים בכל אחת מהמלגות.

סה"כ יינתנו מלגות בשיתוף העירייה, מפעל הפיס ופר"ח ל- 20 סטודנטים.
סה"כ יינתנו מלגות בתכנית סל"ע בשיתוף העירייה, מפעל הפיס ועמותת "ידידים" ל- 10 סטודנטים.
סה"כ יינתנו מלגות עירוניות, בהשתתפות חלקית של מפעל הפייס, ל-12 סטודנטים.

המלגות יוענקו לסטודנטים וסטונדטים תושבי כפר יונה.

מתן כל המלגות מותנה בביצוע מלוא השעות ובעמידה בתנאים כמפורט במסמך התבחינים ובאישור וועדת המלגות העירונית, בהתאם לסוג המלגה. מספר המלגות מוגבל. הטיפול בהגשת המועמדות יעשה לפי סדר ההגשה.

סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה מתבקשים להשתתף בטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאותם ובמועד שיקבע ע"י עיריית כפר יונה.

 

ההרשמה למלגות תתקיים בין התאריכים  12.09.2021 ועד 22.10.2021. בכל שאלה ניתן לפנות למרכז הצעירים בכפר יונה בטלפון 09-8985111 או מייל kfaryona@matnasim.org.il  .  

 

 

 

 

תבחיני מלגות תשפ"ב לסטודנטים וסטודנטיות תושבי כפר יונה


 

1. חונכות פר"ח – 20 מלגות

מה עושים במלגה? חונכות אישית וקבוצתית, ליווי והדרכה לילדי העיר הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית בביה"ס בעיר. החונך/ת יוצר/ת קשר מבוסס אמון עם תלמיד/ה, יעניקו להם ליווי, תשומת לב אישית, וייהוו דמות חיובית לחיקוי ובכך יסייעו להם לממש את הפוטנציאל הגלום בהם.

גובה המלגה: 10,000 ש"ח. 

היקף שעות: 140 שעות שנתיות.

 

מה הקריטריונים להגשה?

 • סטודנטים/יות הלומדים לתואר ראשון במוסדות המוכרים ע"י המל"ג והלומדים לתעודת הנדסאי המוכרת ע"י מה"ט.
 • אינה כוללת סטונדטים/יות הלומדים במכינה קדם אקדמית/מכינה להנדסאים.
 • מבקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמאית מלאה, ולומד לפחות בהיקף של 21 ש"ש לשנה (סה"כ השעות הסמסטריאליות בכל אחד מהסמסטרים בשנת הלימודים 2021/22)
 • מיועדת לסטודנטים תושבי/ות העיר המתגוררים בעיר במהלך הלימודים.
 • הסטודנטים/יות העונים לקריטריונים לעיל יבחרו ע"י פר"ח בכפוף לקריטריונים וע"פ סדר ההגשה.
 • קבלת המלגה מותנית בביצוע חונכות בהיקף 140 שעות שנתיות, בהתאם להנחיות פר"ח וכן השתתפות בתכנית ההעשרה המופעלת על ידם.
 • הגשת מסמכים נוספים לפר"ח ע"פ צורך.

הגשת המועמדות למלגה זו- תתבצע ישירות מול רכזי פר"ח במוסדות הלימוד האקדמיים, מצ"ב קישור: https://www.perach.org.il/

 

2. מלגה בתכנית סל"ע (סיוע לנערות ונערים במצוקה) – 10 מלגות.

מהות המלגה: תוכנית סל"ע פותחה על מנת לתת מענה מקיף לנערים ולנערות במצבי סיכון ומצוקה . מטרות החונכות הינן העצמה אישית ופיתוח תפיסת עתיד חיובי, מניעה והפחתה של התנהגויות מסכנות, יצירת מערכת תמיכה חברתית ופיתוח כישורי חיים ומסוגלות אישית.

גובה המלגה: 10,000 ש"ח. 

היקף שעות: 140 שעות שנתיות.

 

מה הקריטריונים להגשה?

 • סטודנטים/יות הלומדים לתואר ראשון במוסדות המוכרים ע"י המל"ג והלומדים לתעודת הנדסאי המוכרת ע"י מה"ט.
 • אינה כוללת סטונדטים/יות הלומדים במכינה קדם אקדמית/מכינה להנדסאים.
 • מבקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמאית מלאה, ולומד לפחות בהיקף של 21 ש"ש לשנה (סה"כ השעות הסמסטריאליות בכל אחד מהסמסטרים בשנת הלימודים 2021/22)
 • מיועדת לסטודנטים תושבי/ות העיר המתגוררים בעיר במהלך הלימודים.
 • הסטודנטים/יות העונים לקריטריונים לעיל יבחרו ע"י "ידידים" ובשיתוף עיריית כפר יונה, בכפוף לקריטריונים וע"פ סדר ההגשה.
 • קבלת המלגה מותנית בביצוע חונכות בהיקף 140 שעות שנתיות, בהתאם להנחיות פר"ח וכן השתתפות בתכנית ההעשרה המופעלת על ידם.
 • הגשת מסמכים נוספים לעמותת "ידידים" ע"פ צורך.
 • אנחנו מחפשים סטודנטים עם לב גדול, מסירות ואחריות לקחת נער ולעבור איתו תהליך עקבי ומשמעותי במשך שנה.

הגשת המועמדות למלגה זו- תתבצע ישירות מול עמותת "ידידים". מצ"ב קישור: https://lp.vp4.me/ppgn. לפרטים נוספים ניתן לפנות לכתובת מייל Hitnadvut@yedidim.org.il או לטלפון ו-וואטסאפ 026550241.

 

מלגות עירוניות


3. מלגות "מעורבים בקהילה" – 10 מלגות.

מהות המלגה: המלגה מיועדת לסטודנטים/ות המעוניינים/ות לקדם תהליכי בינוי קהילה בעיר במטרה לחזק את החוסן הקהילתי דרך טיפוח הממ"ש (משמעותיות, מחוייבות ושייכות).

גובה המלגה: 10,000 ש"ח או 5,000 ש"ח.

היקף שעות: 140 שעות שנתיות או 90 שעות שנתיות בהתאמה לגובה המלגה. 

 • סה"כ יוענקו 5 מלגות על סך 10,000 ש"ח ו-5 מלגות על סך 5,000 ש"ח.
 • בחירת תחומי ההתנדבות תעשה בהתאם לצרכי העירייה והמרכז הקהילתי תוך התחשבות בהעדפות הסטונדט/ית.

 

4. ריכוז תחום קהילה להט"ב – מלגה אחת.

מהות המלגה: המלגה מיועדת לסטודנטים/ות המעוניינים לקדם את קהילת הלהט"ב בעיר, לייצר קשרים ושיתופי פעולה מקומיים ועירוניים יחד עם התושבים והתושבות, כתיבת תכנית עבודה שנתית, גיוס מתנדבים ושותפים, הובלת אירועים קהילתיים רלוונטיים, השתתפות ולקיחת חלק משמעותי בתוכניות של הרשות.

גובה המלגה: 10,000 ש"ח. 

היקף שעות: 140 שעות שנתיות.

 • הקבלה למלגה מותנית בראיון אישי.

 

5. עיר ידידותית לילדים –  מלגה אחת.

מהות המלגה: פרוייקט עירוני וחדשני להפיכתה של כפר יונה לעיר ידידותית לילדים, במטרה להעניק קול לכל ילד וילדה בתהליך קבלת ההחלטות העירוני ולעודד אותם להפוך לתושבים ותושבות פעילים בעיר. הפרוייקט פועל בשיתוף "יוניסף ישראל" הפועלת ברחבי העולם למען קידום זכויותהם של ילדים וילדות על סדר היום העירוני, הלאומי וגלובלי.  

הסטודנט/ית במלגת עיר ידידותית לילדים, יסייעו בהטמעת מודל להפיכת העיר ליותר ידידותית לילדים בהתאמה לצרכי ילדי העיר.

גובה המלגה: 10,000 ש"ח. 

היקף שעות: 140 שעות שנתיות.

 • המלגה מיועדת לסטודנטים בשנה ב' ומעלה. הקבלה למלגה מותנית בראיון אישי.

 

מלגות עירוניות – מה הקריטריונים להגשה?

 • סטודנטים/יות אזרחי ישראל מגיל 18 ומעלה.
 • תושבי כפר יונה הרשומים בהתאם בתעודת הזהות.
 • במהלך שנה"ל האקדמית ילמדו לתואר מוכר באחד מהמוסדות הבאים:
  • לתואר אקדמי ראשון באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י מל"ג
  • לתואר הנדסאי במוסד המוכר ע"י מה"ט.
  • לתואר באומניות, בבית ספר על תיכוני לאומניות המוכר ע"י משרד התרבות והספורט.
  • לתואר בסמינרים להוראה המפוקחים ומוכרים ע"י משרד החינוך.
 • הסטודנט/ית סיים/ה שרות צבאי או שרות לאומי.
 • מבקש המלגה משלם שכר לימוד עבור שנה אקדמאית מלאה, ולומד לפחות בהיקף של 21 ש"ש לשנה (סה"כ השעות הסמסטריאליות בכל אחד מהסמסטרים בשנת הלימודים 2021/22)
 • הסטודנטים/יות לא מקבלים מלגה נוספת מהרשות המקומית לשנה"ל הנוכחית.
 • קבלת המלגה מותנית בביצוע פעילות חברתית בקהילה, בהיקף של 90 שעות שנתיות או 140 שעות שנתיות, במסגרת פרוייקטים המופעלים ע"י הרשות וכן השתתפות בתוכנית העשרתית שתגדיר הרשות, במהלך שנת הלימודים הנוכחית.
 • סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה מתבקשים להשתתף בטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאותם ובמועד שיקבע ע"י עיריית כפר יונה.
 • ביצוע פעילות התנדבות חברתית – התנדבות למען הקהילה ללא תמורה, אשר אינן מהוות איוש של תפקיד בשכר ברשות המקומית או בגוף אחר מטעמה.
 • התחייבות הסטודנט/ית לעמוד בדרישות מפעל הפייס למלגה.
 • תינתן עדיפות לסטודנטים שלא קיבלו מלגה בעבר ולסטודנטים המוכרים ע"י אגף הרווחה כבעלי קשיים כלכליים הזכאים להקלות על רקע זה (בצירוף מסמכים מתאימים).
 • הקריטריונים הם מצטברים. אי עמידה באחד מהם תשלול אפשרות לקבל המלגה.
 • במידה ומס' הבקשות יעלה על כמות המלגות המקסימלית לאותה שנה, הסדר יוכרע בין הזכאים למלגה לפי מועד הגשת הבקשה למלגה.

 

להלן קישורים – כל הפרטים והמידע בנושא בקשת מלגה: