דלג לתוכן

תכנית מתאר 2035

כפר יונה 2035 – תכנית מתאר

תכנית המתאר של כפר יונה יצאה לדרך. צוות מקצועי רחב ורב תחומי (כלכלה, איכות סביבה, חברה וקהילה, תחבורה, תשתיות, נוף ושטחים פתוחים), בראשות משרד אדריכלים א. מזור – א. פירשט אדריכלים ומתכנני ערים, שהחל כבר לפני כשנה את עבודתו, למד את תמונת המצב של כפר יונה ואסף לצורך כך מידע רב מגורמים שונים – נציגי העירייה, אנשי מקצוע, ותושבים. הנתונים והמידע שנאסף במפגשים המקצועיים ובמפגשים עם קבוצות תושבים תרם לגיבוש חלופות רעיוניות רעיוניות לפיתוח העיר חלופות אלה הובאו לבחינה משותפת במפגש שיתוף ציבור שהתקיים במרכז הקהילתי כפר יונה.

קצת על כפר יונה כיום:

כפר יונה מונה כ- 22,000 נפש במסגרת כ- 5,000 בתי אב. השטח הבנוי של העיר מתפרש על כ- 4,000 דונם, מתוך כ- 11,500 דונם והיא ממוקמת בין מדרשת רופין בצפון, פרדסיה בדרום, כביש 4 במערב וכביש 6 במזרח. כפר יונה עוברת בשנים האחרונות תהליכי צמיחה משמעותיים – שכונות מגורים חדשות, תוכניות לפיתוח אזורי תעסוקה ושינויים תחבורתיים, כגון הקמת כביש עוקף צפוני. מהלכים תכנוניים אלו ואחרים מחייבים הכנת תוכנית כוללנית ארוכת טווח, שמטרתה לייצר את התשתיות המתאימות לפיתוח מיטבי של העיר לרווחת תושביה לשני העשורים הבאים.

מהי תכנית מתאר כוללנית ליישוב?

תכנית מתאר כוללנית היא מסמך המפרט את המדיניות התכנונית של העיר בכל הנושאים שהם בעלי היבט פיסי, לטווח של כ- 20 השנים הבאות (עד שנת יעד 2035). התכנית מתייחסת להיבטים שונים: אופי הבינוי – כגון צפיפות וגובה הבנייה; ייעודי הקרקע – כמה, מה, היכן ובאיזה אופן – למגורים, לתעסוקה, למסחר, לתחבורה, לאיכות הסביבה, לשטחים הפתוחים, למוסדות הציבור וכו'. עיצוב העיר: מיקום מרכז העיר ומאפייניו, מאפייני שכונות המגורים, מאפייני המרחב הציבורי ועוד.

צוות התכנון כולל יועצים בתחומים השונים והללו מגבשים תמונת עתיד רצויה וסינרגטית אשר, כאמור מתווה את מדיניות התכנון העירוני לשנים הבאות.

לאחר אישורה של התכנית בוועדה המחוזית מקבלת התכנית מעמד סטטוטורי (חוקי) המאפשר לעירייה לפעול על פיה בקידום תכניות מפורטות במרחב העיר. תכנית המתאר לא מאפשרת הוצאת היתרי בניה מכוחה ולפיכך קובעת הנחיות להכנת תכניות בנין עיר מפורטות (תב"ע) שמכוחן ניתן להוציא היתרי בנייה.

תוכנית המתאר מלווה בהליך של שיתוף הציבור.

בשלב הראשון למד הצוות את תמונת המצב הקיים, אסף נתונים בתחומים רבים ומגוונים ולמד על תפיסות התושבים והצרכים לפיתוח העיר במספר קבוצות מיקוד.
בשלב השני, הוגדרו מטרות התוכנית וכווני הפיתוח שלה, וצוות התכנון הכין מספר חלופות רעיוניות לפיתוח כפר יונה, אותן הוא  הביא בפני הציבור לקבלת משוב בכנס שהתקיים ב- 22.7.15.

מהם הכלים של תכנית המתאר וכיצד היא בנויה?

  • קביעת יעדי הפיתוח של העיר – היקף האוכלוסייה הצפוי והרצוי והדרכים להבטיח לה איכות חיים; אמצעים לפיתוח הכלכלי של העיר; הקשרים של כפר יונה עם המרחב הסובב אותה והדרכים לחזק אותם; שיפור הנגישות בתוך העיר ממנה ואליה בתחבורה ציבורית, ברכב, באופנים וכד'.
  • קביעת ייעודים ושימושים בקרקע – תכנית המתאר קובעת את ייעודי הקרקע לפיתוח עתידי ברחבי העיר. היא מסמנת על מפת העיר את האזורים שיוקצו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לפארקים וגינות ציבוריות, למוסדות חינוך, רווחה וקהילה וכד'. ביכולתה גם לקבוע היכן ניתן לערב את ייעודי הקרקע השונים ובאיזה אופן.
  • קביעת הנחיות בינוי ועיצוב – התכנית קובעת את גובה הבינוי האפשרי בכל אזור בעיר ואת הצפיפות האפשרית, לעיתים בלווי הנחיות נוספות לגבי המרקם הבנוי ומציעה דרכים להתחדשות עירונית.
  • קביעת כללים לשימור שטחים ערכיים – למשל שימור שטחים פתוחים, הנחיות לטיפול באזורים לשימור, איסור על שימושים שיכולים לגרום מטרד או להפריע לשימוש המרכזי אותו קבעה התכנית לאזור.
  • הגדלת מרחב האפשרויות – לאפשר באזורים מסוימים תוספות בנייה על מבנים קיימים, לאפשר בנייה חדשה או להוסיף שימושים נוספים שיתקיימו בכפיפה אחת עם אלו הקיימים – למשל מסחר עם מגורים, לאפשר פיתוח של מיזמים כלכליים ועוד.
  • מהלך התכנון ילווה גם בהמשך בשיתוף הציבור. תושבי כפר יונה מוזמנים להגיע למפגשים ולתרום להכנת תכנית לצרכי העיר ותושביה.