תכנית פינוי אשפה, גזם וגרוטאות – בחגים 2019

תוכנית ניקיון ופינויים 260-345