דלג לתוכן

מכרזים

 

מכרזי החברה הכלכלית


שם המכרז הערות תאריך אחרון להגשה
מכרז כוח אדם מספר 2021/3 לתפקיד מהנדס/ת החברה

3.10.21

בשעה 13:00

למכרז פומבי מס' 5/21 לביצוע עבודות עפר, פיתוח, שדרוג ותיקוני תשתיות ברחבי כפר יונה מסמכי המכרז

22.8.21

בשעה 13:00