דלג לתוכן

פרוטוקולים ישיבות מליאה ומועדים

מועדי הישיבות:

ישיבות מליאה מתקיימות אחת לחודש ביום שלישי הראשון לאותו חודש. להלן המועדים הבאים:

 • 7.12.2021
 • 4.1.2022
 • 1.2.2022
 • 1.3.2022
 • 5.4.2022
 • 3.5.2022
 • 7.6.2022
 • 5.7.2022
 • 2.8.2022
 • 6.9.2022
 • 4.10.2022
 • 1.11.2022
 • 6.12.2022

פרוטוקולים 2022

 

לארכיון – פרוטוקולים לחצו כאן