מידע לתושב


יומן ראש העירייה
קרא עוד
חברי מליאת המועצה
קרא עוד
פרוטוקולים ישיבות מליאה
קרא עוד
ממונה על חופש המידע
קרא עוד
ממונה על תלונות הציבור
קרא עוד
תבחינים לקבלת מלגות
קרא עוד
תבחינים להקצאת קרקע ציבורית
קרא עוד
תבחינים ובקשות למתן תמיכות
קרא עוד
חוקי עזר: כפר יונה
קרא עוד
מפת ימי פינוי הגזם בכפר יונה
קרא עוד
שכונת שרונה
קרא עוד
פרויקט פינוי בינוי כפר יונה
קרא עוד
תכנית מתאר 2035
קרא עוד
תקציב העירייה
קרא עוד
מידע: מחלת הכלבת
קרא עוד