מידע לתושב


רישום לחטיבות ולתיכון לשנה"ל תשפ"א
קרא עוד
קבלת מידע ועדכונים ישירות לוואטסאפ
קרא עוד
נגיף הקורונה – מידע וכלים להתמודדות
קרא עוד
מיפוי כיתות ו' לחטיבת הביניים לשנת תשפ"א
קרא עוד
חדש בכפר יונה – קו תחבורה ציבורית מס' 636
קרא עוד
נגישות פרטנית בחינוך
קרא עוד
עדכון בנושא סקר מדידה
קרא עוד
החלטות ועדת ערר
קרא עוד
ארכיון ניוזלטר
קרא עוד
הרשמה לניוזלטר
קרא עוד
רשימת ועדות העירייה
קרא עוד
ארנונה תשלומים והנחות 2019
קרא עוד
שיבוץ לגני הילדים תש"פ
קרא עוד
יומן ראש העירייה
קרא עוד
חברי מליאת המועצה
קרא עוד
פרוטוקולים ישיבות מליאה
קרא עוד
צווי מיסים
קרא עוד
ממונה על חופש המידע
קרא עוד
ממונה על תלונות הציבור
קרא עוד
הודעות בנושא הקצאות קרקע ומבנים
קרא עוד
תבחינים להקצאת קרקע ציבורית
קרא עוד
תבחינים ובקשות למתן תמיכות
קרא עוד
חוקי עזר: כפר יונה
קרא עוד
ימי פינוי גזם וגרוטאות בכפר יונה
קרא עוד
תבחינים לקבלת מלגות
קרא עוד
שכונת שרונה
קרא עוד
פרויקט פינוי בינוי כפר יונה
קרא עוד
תכנית מתאר 2035
קרא עוד
תקציב העירייה
קרא עוד
מידע: מחלת הכלבת
קרא עוד
פריסת מתקני המחזור בכפר יונה
קרא עוד