מידע לתושב


אכיפת אופניים חשמליים
קראו עוד
עדכון ימי פינוי גזם גרוטאות חגי תשרי תשפ"א
קראו עוד
תבחינים לקבלת מלגות
קראו עוד
חשבונית במייל
קראו עוד
שיבוצים לגני ילדים תשפ"א
קראו עוד
נגישות
קראו עוד
הודעה על אישור קבלת תרומה
קראו עוד
רישום לחטיבות ולתיכון לשנה"ל תשפ"א
קראו עוד
קבלת מידע ועדכונים ישירות לוואטסאפ
קראו עוד
נגיף הקורונה – מידע וכלים להתמודדות
קראו עוד
מיפוי כיתות ו' לחטיבת הביניים לשנת תשפ"א
קראו עוד
חדש בכפר יונה – קו תחבורה ציבורית מס' 636
קראו עוד
נגישות פרטנית בחינוך
קראו עוד
עדכון בנושא סקר מדידה
קראו עוד
החלטות ועדת ערר
קראו עוד
ארכיון ניוזלטר
קראו עוד
הרשמה לניוזלטר
קראו עוד
רשימת ועדות העירייה
קראו עוד
ארנונה תשלומים והנחות 2020
קראו עוד
יומן ראש העירייה
קראו עוד
חברי מליאת המועצה
קראו עוד
פרוטוקולים ישיבות מליאה
קראו עוד
צווי מיסים
קראו עוד
ממונה על חופש המידע
קראו עוד
ממונה על תלונות הציבור
קראו עוד
הודעות בנושא הקצאות קרקע ומבנים
קראו עוד
תבחינים להקצאת קרקע ציבורית
קראו עוד
תבחינים ובקשות למתן תמיכות
קראו עוד
חוקי עזר: כפר יונה
קראו עוד
ימי פינוי גזם וגרוטאות בכפר יונה
קראו עוד
שכונת שרונה
קראו עוד
פרויקט פינוי בינוי כפר יונה
קראו עוד
תכנית מתאר 2035
קראו עוד
תקציב העירייה
קראו עוד
מידע: מחלת הכלבת
קראו עוד
פריסת מתקני המחזור בכפר יונה
קראו עוד