מידע לתושב


עדכון בנושא סקר מדידה
קרא עוד
החלטות ועדת ערר
קרא עוד
ארכיון ניוזלטר
קרא עוד
הרשמה לניוזלטר
קרא עוד
רשימת ועדות העירייה
קרא עוד
ארנונה תשלומים והנחות 2019
קרא עוד
שיבוץ לגני הילדים תש"פ
קרא עוד
יומן ראש העירייה
קרא עוד
חברי מליאת המועצה
קרא עוד
פרוטוקולים ישיבות מליאה
קרא עוד
צווי מיסים
קרא עוד
ממונה על חופש המידע
קרא עוד
ממונה על תלונות הציבור
קרא עוד
הודעות בנושא הקצאות קרקע ומבנים
קרא עוד
תבחינים להקצאת קרקע ציבורית
קרא עוד
תבחינים ובקשות למתן תמיכות
קרא עוד
חוקי עזר: כפר יונה
קרא עוד
ימי פינוי גזם וגרוטאות בכפר יונה
קרא עוד
תבחינים לקבלת מלגות
קרא עוד
שכונת שרונה
קרא עוד
פרויקט פינוי בינוי כפר יונה
קרא עוד
תכנית מתאר 2035
קרא עוד
תקציב העירייה
קרא עוד
מידע: מחלת הכלבת
קרא עוד
פריסת מתקני המחזור בכפר יונה
קרא עוד