דלג לתוכן

מידע לתושב


פרוטוקולים – ישיבת ביקורת

קראו עוד

ימי פינוי וניקיון

קראו עוד

רישום לכיתה א' תשפ"ב

קראו עוד

רישום לגני ילדים

קראו עוד

התחדשות עירונית

קראו עוד

אכיפת אופניים חשמליים

קראו עוד

עדכון ימי פינוי גזם גרוטאות חגי תשרי תשפ"א

קראו עוד

תבחינים לקבלת מלגות

קראו עוד

חשבונית במייל

קראו עוד

שיבוצים לגני ילדים תשפ"א

קראו עוד

נגישות

קראו עוד

הודעה על אישור קבלת תרומה

קראו עוד

רישום לחטיבות ולתיכון לשנה"ל תשפ"א

קראו עוד

קבלת מידע ועדכונים ישירות לוואטסאפ

קראו עוד

נגיף הקורונה – מידע וכלים להתמודדות

קראו עוד

מיפוי כיתות ו' לחטיבת הביניים לשנת תשפ"א

קראו עוד

חדש בכפר יונה – קו תחבורה ציבורית מס' 636

קראו עוד

נגישות פרטנית בחינוך

קראו עוד

החלטות ועדת ערר

קראו עוד

ארכיון ניוזלטר

קראו עוד

הרשמה לניוזלטר

קראו עוד

רשימת ועדות העירייה

קראו עוד

ארנונה תשלומים והנחות 2020

קראו עוד

יומן ראש העירייה

קראו עוד

חברי מליאת המועצה

קראו עוד

פרוטוקולים ישיבות מליאה

קראו עוד

צווי ארנונה

קראו עוד

ממונה על חופש המידע

קראו עוד

ממונה על תלונות הציבור

קראו עוד

הודעות בנושא הקצאות קרקע ומבנים

קראו עוד

תבחינים להקצאת קרקע ציבורית

קראו עוד

תבחינים ובקשות למתן תמיכות

קראו עוד

חוקי עזר: כפר יונה

קראו עוד

ימי פינוי גזם וגרוטאות בכפר יונה

קראו עוד

שכונת שרונה

קראו עוד

פרויקט פינוי בינוי כפר יונה

קראו עוד

תכנית מתאר 2035

קראו עוד

תקציב העירייה

קראו עוד

מידע: מחלת הכלבת

קראו עוד

פריסת מתקני המחזור בכפר יונה

קראו עוד