דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 7 תאריך: 25/06/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 6 תאריך: 18/06/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 5 תאריך: 18/06/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 3 תאריך: 07/05/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 4 תאריך: 07/05/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 2 תאריך: 30/04/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 1 תאריך: 02/04/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 102 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 102 תאריך: 30/01/2024 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 101 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 101 תאריך: 05/12/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 100 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 100 תאריך: 21/11/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 99 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 99 תאריך: 05/09/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 98 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 98 תאריך: 04/07/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 97 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 97 תאריך: 04/07/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 96 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 96 תאריך: 06/06/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 95 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 95 תאריך: 02/05/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 94 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 94 תאריך: 14/03/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 93 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 93 תאריך: 07/02/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 92 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 92 תאריך: 24/01/2023 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 91 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 91 תאריך: 27/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 90 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 90 תאריך: 27/12/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 89 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 89 תאריך: 29/11/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 88 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 88 תאריך: 08/11/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 87 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 87 תאריך: 18/10/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 86 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 86 תאריך: 18/10/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 85 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 85 תאריך: 06/09/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 84 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 84 תאריך: 28/06/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 83 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 83 תאריך: 28/06/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 82 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 82 תאריך: 14/06/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 81 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 81 תאריך: 10/05/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 80 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 80 תאריך: 26/04/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 79 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 79 תאריך: 26/04/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 78 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 78 תאריך: 26/04/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 77 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 77 תאריך: 29/03/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 76 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 76 תאריך: 15/03/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 74 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 74 תאריך: 08/03/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 73 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 73 תאריך: 08/03/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 72 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 72 תאריך: 15/02/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 71 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 71 תאריך: 06/02/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 69 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 69 תאריך: 01/02/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 68 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 68 תאריך: 01/02/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 67 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 67 תאריך: 04/01/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 66 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 66 תאריך: 04/01/2022 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 64 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 64 תאריך: 28/12/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 63 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 63 תאריך: 07/12/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 62 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 62 תאריך: 09/11/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 61 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 61 תאריך: 09/11/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 60 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 60 תאריך: 12/10/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 59 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 59 תאריך: 12/10/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 58 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 58 תאריך: 14/09/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 57 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 57 תאריך: 14/09/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 56 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 56 תאריך: 27/07/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 55 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 55 תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 54 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 54 תאריך: 29/06/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 53 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 53 תאריך: 01/06/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 52 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 52 תאריך: 04/05/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 51 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 51 תאריך: 06/04/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 50 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 50 תאריך: 14/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 49 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 49 תאריך: 02/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 48 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 48 תאריך: 02/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 47 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 47 תאריך: 02/03/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 46 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 46 תאריך: 16/02/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 45 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 45 תאריך: 16/02/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 44 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 44 תאריך: 02/02/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 43 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 43 תאריך: 19/01/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 42 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 42 תאריך: 05/01/2021 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 41 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 41 תאריך: 29/12/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 40 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 40 תאריך: 15/12/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 39 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 39 תאריך: 15/12/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 38 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 38 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 37 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 37 תאריך: 03/11/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 36 תאריך: 13/10/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 35 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 35 תאריך: 13/10/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 34 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 34 תאריך: 01/09/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 33 תאריך: 04/08/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 32 שם הפרוטוקול: תאריך: 14/07/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 31 תאריך: 14/07/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 30 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 30 תאריך: 23/06/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה תאריך: 18/03/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 29 תאריך: 03/03/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 28 תאריך: 03/03/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 27 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 27 תאריך: 04/02/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 26 תאריך: 07/01/2020 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 25 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 3 תאריך: 26/12/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 24 תאריך: 15/12/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 23 תאריך: 03/12/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 22 תאריך: 26/11/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 21 תאריך: 26/11/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 20 תאריך: 05/11/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 19 תאריך: 09/10/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 18 תאריך: 24/09/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 17 תאריך: 03/09/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 16 תאריך: 23/07/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 15 תאריך: 25/06/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 14 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 14 תאריך: 25/06/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 13 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 13 תאריך: 04/06/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 12 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 12 תאריך: 14/05/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 11 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 11 תאריך: 30/04/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 10 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 10 תאריך: 30/04/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 9 תאריך: 05/03/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 8 תאריך: 19/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 7 תאריך: 05/02/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 6 תאריך: 01/01/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול:

הרכב ועדות העירייה

תאריך: 01/01/2019 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 4 תאריך: 26/12/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 2 תאריך: 11/12/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 108 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 108 תאריך: 25/10/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 107 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 107 תאריך: 16/09/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 106 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 106 תאריך: 26/08/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 105 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 105 תאריך: 26/08/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 104 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 104 תאריך: 29/07/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 103 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 103 תאריך: 01/07/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 102 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 102 תאריך: 10/06/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 101 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 101 תאריך: 27/05/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 100 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 100 תאריך: 06/05/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 98 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 98 תאריך: 07/03/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 97 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 97 תאריך: 07/02/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 96 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 96 תאריך: 24/01/2018 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 94 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 94 תאריך: 06/12/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 93 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 93 תאריך: 06/12/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 92 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 92 תאריך: 06/12/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 90 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 90 תאריך: 01/11/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 89 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 89 תאריך: 01/11/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 88 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 88 תאריך: 01/11/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 87 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 87 תאריך: 18/10/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 86 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 86 תאריך: 06/09/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 85 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 85 תאריך: 26/07/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 84 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 84 תאריך: 28/06/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 83 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 83 תאריך: 28/06/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 82 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 82 תאריך: 07/06/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 80 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 80 תאריך: 26/04/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 79 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 79 תאריך: 09/04/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 78 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 78 תאריך: 01/03/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 77 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 77 תאריך: 22/02/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 76 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 76 תאריך: 01/02/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 75 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 75 תאריך: 25/01/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 74 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 74 תאריך: 04/01/2017 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 72 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 72 תאריך: 07/12/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 72 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 72 תאריך: 07/12/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 70 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 70 תאריך: 23/11/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 69 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 69 תאריך: 02/11/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 68 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 68 תאריך: 26/10/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 67 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 67 תאריך: 21/09/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 66 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 66 תאריך: 07/09/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 65 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 65 תאריך: 03/08/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 63 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 63 תאריך: 29/07/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 64 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 64 תאריך: 20/07/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 62 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 62 תאריך: 29/06/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 61 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 61 תאריך: 01/06/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 59 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 59 תאריך: 01/05/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 58 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 58 תאריך: 16/04/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 57 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 57 תאריך: 06/04/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 55 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 55 תאריך: 02/03/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 56 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 56 תאריך: 02/03/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 54 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 54 תאריך: 10/02/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 50 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 50 תאריך: 03/02/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 51 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 51 תאריך: 03/02/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 52 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 52 תאריך: 03/02/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מיוחדת קבצים:
מספר: 49 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 49 תאריך: 18/01/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 48 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 48 תאריך: 06/01/2016 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 46 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 46 תאריך: 09/12/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 47 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 47 תאריך: 09/12/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 44 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 44 תאריך: 04/11/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 45 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 45 תאריך: 04/11/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 43 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 43 תאריך: 14/10/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 42 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 42 תאריך: 07/10/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 39 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 39 תאריך: 05/08/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 41 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 41 תאריך: 03/08/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 40 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 40 תאריך: 15/07/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 36 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 36 תאריך: 06/07/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 37 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 37 תאריך: 06/07/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 34 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 34 תאריך: 22/06/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 35 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 35 תאריך: 22/06/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 33 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 33 תאריך: 01/06/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 30 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 30 תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 31 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 31 תאריך: 18/05/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 29 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 29 תאריך: 11/05/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 28 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 28 תאריך: 19/04/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 25 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 25 תאריך: 09/03/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 26 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 26 תאריך: 09/03/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 27 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 27 תאריך: 09/03/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 23 תאריך: 02/03/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 24 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 24 תאריך: 02/03/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים:
מספר: 22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 22 תאריך: 09/02/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: מן המניין קבצים:
מספר: 20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 20 תאריך: 19/01/2015 קטגוריה: ישיבות מליאה סוג: שלא מן המניין קבצים: