עיריית כפר יונה משקיעה משאבים רבים, כדי לספק לכל לקוחותיה שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי. בהתאם לכך, פועלת העירייה להנגשת המרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים, דבר המאפשר את השתלבותם ותפקודם בכל מערך החיים, וכן מסייע להעלאת המודעות לקידום זכויות ושוויון לאנשים עם צרכים מיוחדים. ג'ני גוזלי
רכזת נגישות

פנייה באמצעות המוקד לשירות התושבים: טלפון 6769*, וואטסאפ 052-2439967
פנייה באמצעות הדואר: רח' שרת 1, כפר יונה, 4035801
קבלת קהל בתיאום מראש: יום א' בין השעות: 12:00-09:00, יום ג' בין השעות: 18:30-16:00