אגף שפ”ע

תמונת נוףהעירייה מעודדת שימוש בשירותים אותם היא מספקת לתושב. האגף לשירותים עירוניים אחראי לטפל בכל נושאי האחזקה בכפר באמצעות מוקד העירייה.
הקפדה ותשומת לב למספר פעולות פשוטות, תביא ליישוב מטופח יותר:
לרשות התושבים עומד מוקד עירוני במשך 24 שעות ביממה, שמספרו 106 מטלפון קווי ו10696* מטלפון סלולארי. במוקד ניתן לדווח על כל בעיה או תלונה הנוגעת לטיפול העירייה, והן יזכו לטיפול על ידי עובדי העירייה. אנא, היו לנו עיניים לכל תקלה, הזנחה או חוסר טיפול ועזרו לנו לשמור על היישוב יפה ונקי.
 

"up" "down"