החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

מנכ"ל החברה: בני סעד

טלפון: 09-8971185

פקס: 153-9-8971185

דוא"ל: beni_s@kfar-yona.org.il

כתובת: הרצל 9 (חניון הקניון) כפר יונה

מזכירות החברה הכלכלית

טלפון: 09-8971150

פקס: 153-9-8971150

דוא"ל: hakal1@kfar-yona.org.il

מטרות החברה הכלכלית:

– לפתח את התעשייה, המלאכה, המסחר והמגורים בתחום העירייה.

– ליזום, לפתח לבנות, ולנהל נכסים עירוניים ופרויקטים לרווחת תושבי העירייה, לרבות פרויקטים בתחום התיירות, נופש, בנייה, בידור, אומנות, ספורט, חינוך תרבות ורווחה.

– לפתח מקורות תעסוקה לתושבי העירייה.

– לבצע פעולות שמירה, אבטחה ובטחון בתחום העירייה.

חברי דירקטוריון החברה:

אפי דרעי ראש העיר

יעל חן נחמן סגנית ומ"מ ראש העיר

ליהי איינס חברת מועצת העיר

מיטל יצחקי טולדנו חברת מועצת העיר

ירון חדוות חבר מועצת העיר

יחזקאל יחזקאל גזבר מועצת העיר

דני לוין מזכיר מועצת העיר

שלום רוזנברג מהנדס מועצת העיר

רמי מראלי נציג ציבור

חדווה וינרסקי פרץ נציגת ציבור

ישראלה רוזן נציגת ציבור


מכרזים

תקנון החברה הכלכלית

שכונת שרונה

מצגת פעילות החברה הכלכלית

תמונות פרויקטים בביצוע החברה הכלכלית

פרוטוקולים מישיבות הדירקטוריון

פרוטוקול ועדת כספים

פרוטוקולים של ועדת מכרזים

דוחות כספיים

תכניות עבודה בחברה הכלכלית

שכונת יפה נוף

פרוטוקולים דירקטוריון 2016

פרוטוקולים דירקטוריון 2015