אגף הגזברות בעיריית כפר יונה פועל לקדם את הטיפול בתחומים הכלכליים, תוך יישום החלטות הנהלת ומועצת העירייה, וזאת בכפוף למגבלות החוק והתקציב. לצורך כך, האגף עושה שימוש באמצעים מתקדמים ופועל לפיתוח קשרים ושיתופי פעולה עם גורמים רלבנטיים, בהם משרדי ממשלה, אגפי העירייה, תושבות ותושבים.  


פרטי יצירת קשר

ענבל דרור היימן
גזברית העירייה

נאור דוידי, רו"ח
סגן גזברית העירייה

המיליה בן שיטרית
מזכירת אגף גזברות

מרכז תשלומים עירוני
הרצל 9 ב'

הנהלת חשבונות

חדווה סופר
מנהלת חשבונות

טטיאנה רחמני
מנהלת חשבונות

סופיה רובינוב
מנהלת חשבונות