דלג לתוכן

אגף גזברות

גזברית העירייה אמונה על הניהול הכספי של העירייה. כפועל יוצא מכך אחראים ראש הרשות והגזבר, בחתימה משותפת, על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות. גזבר העירייה הינו תפקיד סטטוטורי – מינויו נעשה על פי חוק הרשויות המקומיות. על הגזבר לנהל את כספי הרשות בצורה מאוזנת, תוך הקפדה על ניהול תקין בהתאם לחוקים ולתקנות. הניהול הכספי של העירייה המקומית כפר יונה מנוהל בצורה מיטבית ומעניק לעירייה איתנות כלכלית. העירייה נמצאת באיזון תקציבי מזה שלוש שנים, וקיבלה פרס על ניהול כספי תקין והוגדרה על ידי משרד הפנים כרשות איתנה. בהחלטת משרד הפנים נקבע כי הניהול הכספי של העירייה תקין, שיעור הגרעון השוטף אינו עולה על אחוז אחד, שיעור גביית הארנונה והמים גבוה והוצאות השכר בעירייה אינן עולות על שלושים אחוז מתקציב העירייה. רשויות מקומיות איתנות זכאיות להקלות רבות במסגרת דיווח על פעילויות הרשות למשרד הפנים, וכן בקבלת אישורים מוקדמים של משרד הפנים הנדרשים לחלק מפעילות הרשות.

תפקידי הגזברית:

  • ייעוץ בגיבוש והתווית מדיניותה הכלכלית של העירייה.
  • הכנת תקציב העירייה לאחר בחינת כל המשאבים והצרכים, לאישור הנהלת ומליאת העירייה.
  • קשר עם משרדי הממשלה לשם קבלת כל הכספים המגיעים לרשות על פי חוק.
  • מעקב, פיקוח ומתן דיווח שוטף על ביצוע התקציב בפועל.
  • אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של מחלקות הנהלת חשבונות ושכר וגבייה.
  • אחריות על ההתקשרויות החוזיות של העירייה.
  • איתור והשגת מקורות מימון חיצוניים ממשרדי הממשלה, מגופים ומקרנות.
  • גיבוש הצעות להרחבת מקורות ההכנסה והמימון של העירייה.

לצפייה בתקציבי העירייה – לחצו כאן

סיכומי ועדת כספים לשנת 2021

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

שם תפקיד טלפון אימייל
ענבל דרור היימן גזברית העירייה 098971122  
נאור דוידי, רו"ח סגן גזברית העירייה 098971122 Naord@kfar-yona.org.il
אמיליה בן שטרית מנהלת לשכת גזבר 098971122 amiliaj@kfar-yona.org.il
מרכז תשלומים עירוני   077-5671147 gvia@kfar-yona.org.il
שני רוימי בס מנהלת רכש, מכרזים והתקשרויות: 077-5671188 shanirb@kfar-yona.org.il
חדוה סופר מנהלת חשבונות 09-8971131 hedvas@kfar-yona.org.il
טטיאנה רחמני מנהלת חשבונות 09-8971132 tatyanar@Kfar-yona.org.il
סופיה רובינוב מנהלת חשבונות 09-8971129 sofiar@kfar-yona.org.il