דלג לתוכן

אגף דוברות

דובר העירייה – ניר איסקוב

אחראי לניהול מערך הדוברות והסברה של העירייה בהתאם למדיניות ראש העירייה והנהלת העירייה.

במסגרת התפקיד

  • אחראי על האסטרטגיה התקשורתית של העירייה ועל המערך התקשורתי של פעולות העירייה.
  • אחראי על פיתוח ושיפור פלטפורמות הפצת מידע חיוני ושוטף לציבור בשגרה ובחירום.
  • אחראי על סיקור תקשורתי של עבודת אגפיי ומחלקות העירייה על ידי העברת מידע שוטף ויזום לכלי התקשורת הארציים והמקומיים, מענה על שאילתות, פרסום מודעות בעיתונות הכתובה והאלקטרונית, שימוש ברשתות חברתיות, אתר העירייה, הפקת עלונים ומידעונים לציבור.
  • אחראי על ניהול הקשר השוטף עם גופי תקשורת ועיתונות ארצית ומקומית.
  • ניהול מערך יחסי הציבור של פעולות העירייה ועובדיה.
  • אחראי על שיווק פרסום והפקת מידע לציבור.

בעלי תפקידים ופרטי התקשרות

שם תפקיד טלפון אימייל
ניר איסקוב מנהל אגף דוברות 077-5671123 dover@kfar-yona.org.il