דובר העירייה אחראי על ניהול מערך הדוברות, ההסברה והמיתוג של העירייה, בשגרה ובחירום. בין היתר, הוא אמון על המערך התקשורתי וביצוע פעולות הסברה ומתן מידע לציבור, באמצעות פלטפורמות מדיה מגוונות, המותאמות לקהילות העיר ולצרכיהן.

במקביל, פועל הדובר לשיפור מתמיד של מערך הדוברות, אמון על פיתוח ושיפור פלטפורמות וטכנולוגיות להפצת מידע חיוני ושוטף לציבור, סיקור תקשורתי מקומי וארצי ומתן ביטוי פומבי לפעולות העירייה והשותפים לעשייה. 
פעולות הדובר נגזרות ממדיניות העירייה, פעולות אגפיה ופעילות יזומה והן כוללות פרסום באמצעים מודפסים ודיגיטליים, בדגש על הפצת מידע אמין ומוסמך.

מידע המופץ מדובר העירייה הינו מידע אמין ומוסמך – מומלץ לעקוב באופן שוטף אחר הפרסומים באתר העירייה, בעמוד הפייסבוק ובאמצעים השונים.
 

ניר איסקוב
דובר העירייה