טופס בקשה לאישור היעדר חובות >>
טופס הגשת בקשה על היעדר חובות לרשם המקרקעין >>

שימו לב! יש לצרף לבקשות את הטופס המקדים טופס מקדים למילוי בקשות לטאבו >>

 

תהליך הגשת הבקשה

 • את הבקשה יש להגיש במלואה בצירוף טופס מקדים , לא ניתן להגיש בקשה חלקית.
 • תיגבה אגרה להוצאת האישור - נציגה מטעמנו תיצור עמכם/ן קשר .
 • בחלק מהבקשות תהיה ביקורת פקח בנכס, בהתאם למהות הבקשה ובסוג הנכס.
 • זמן טיפול בבקשה נע בין 45-10 ימי עבודה.
 • במהלך התהליך ישלחו הודעות דוא"ל ו/או מסרונים, לצורך עדכון.
 • אם תהיה שומה לתשלום (היטל השבחה ו/או היטל פיתוח) - היא תישלח לכתובת הדוא"ל שציינתם/ן בטופס המקדים.

שימו לב! תוקף האישור הינו בכפוף לתשלומי הארנונה באופן מידי.

מסמכים נדרשים

 • מילוי בקשה לאישור היעדר חובות לצורך משכנתה  (מצ"ב בקשה) – לינק לקובץ PDF.
 • תשלום הארנונה.
 • תשלום אגרה.
 • נסח טאבו של הנכס לפי גוש וחלקה  – עם תאריך מקסימום עד חצי שנה.
 • אם יש שוכרים בנכס, יש להמציא חוזה שכירות בתוקף.
 • חוזה מכר מלא הכולל תאריך מסירת חזקה. אם לא סוכם על תאריך מסירה, יש להמציא מסמך המאשר זאת, חתום ע"י הצדדים.
 • צילום תעודת זהות של הצדדים.
 • המחלקה רשאית לבקש כל מסמך נוסף, בהתאם לסוג הבקשה.

מבקשי/ות העברת בעלות על פי צו ירושה, ימציאו גם את המסמכים הבאים:

מבקשי העברת בעלות על פי תצהירים או הסכם מותנה/גירושין, ימציאו גם את המסמכים הבאים:

 • תצהיר חתום על ידי המעביר ועורך דין (עם תמורה או ללא תמורה).
 • תצהיר חתום על ידי המקבל ועורך דין ( עם תמורה או ללא תמורה).
 • הסכם גירושין חתום על ידי בית משפט ותעודת גירושין.
 • מכתב או הסכם מתנה המאשר על שם מי יש להעביר את הארנונה.
 • נסח טאבו של הנכס לפי גוש וחלקה (ניתן להוציא דרך אתר משרד המשפטים) – מקסימום עד חצי שנה.

מגישי בקשות על ידי כונסי נכסים, ימציאו גם את המסמכים הבאים: