דלג לתוכן

פעילות מחלקת ביטחון אכיפה ופיקוח

מוסדות חינוך

 • הדרכה, הפעלה ובקרה שוטפת על מערך האבטחה והבטיחות בבתי הספר ובגני הילדים לשגרה ולחירום.
 • מתן מענה ראשוני לאירועים ביטחוניים ובטיחותיים.
 • הנחייה, אישור ופיקוח על אבטחת האירועים בהיבט הביטחוני והבטיחותי.
 • מיגון מוסדות החינוך נגד פריצות וכיבוי אש.

היערכות לשעת חירום

אבטחה עירונית

 • הנחייה, פיקוח ושליטה בסיור העירוני הנותן מענה לאבטחת מוס"ח, מבני הציבור, אירועי בטחון בעיר וסיוע ליחידת השיטור העירוני והפיקוח העירוני.
 • פיקוח על הכשרת מאבטחי מוסדות החינוך ומבני הציבור ע"פ הנחיות משטרת ישראל.
 • תיאום ושיתוף פעולה עם הפיקוח העירוני, משטרה, שיטור קהילתי, בסיס המתנדבים, כב"ה ומד"א לשם שמירה על סדר ציבורי והצלת חיי אדם בעיר.

הנחיות למניעת דליקות בשטחים פתוחים

 • היערכות מוקדמת לקראת עונת הקיץ החמה המועדת יותר להתפרצות דליקות עשויה למנוע היווצרות והתפשטות של שריפות ודליקות ובכך לשמור על חיי אדם ורכוש ועל איכות הסביבה.
 • עונת השריפות בשטחים הפתוחים מתחילה בדרך כלל עם התייבשות חומר הבעירה – קוצים, עשבים, גזם, פסולת ועוד.
 • הסברה, הדרכה והקפדה על ביצוע ההנחיות ימנעו אירועי שריפה מיותרים שבהם נזקים לרכוש, לאיכות הסביבה ובמקרים חריגים לחיי אדם.
  • יש ליצור פסי בידוד ברוחב של לפחות 10 מ' סביב מטעים, שדות, מבנים, מחסנים וכדומה.
  • ניכוש הצמחייה היבשה בצדי הכבישים הפנימיים ולאורך דרכי הגישה בשדות ובשטחים המעובדים.
  • סילוק גרוטאות וניקוי השטח מצמחייה יבשה בחצרות ובמיוחד בשטחים הגובלים עם בתי המגורים כדי למנוע חדירת שריפה לבתים.
  • מכלי גז, סולר/דלק/נפט, חומרי הדברה וחומרים דליקים אחרים יש לאחסן במחסנים מסודרים ולסמן הימצאותם במחסן.

מספרי חירום:

משטרת ישראל – 100
מד"א – 101
כבאות והצלה – 102
חברת החשמל – 103
פיקוד העורף – 104

לאתר החירום הלאומי לחצו כאן >>