פרטי יצירת קשר

ענבל דרור היימן
גזברית המועצה

אלי דיגא
מהנדס העירייה

אדוה קלמנוביץ
נציגת ציבור

יריב ממן
מנהל אגף שפ"ע

יעל שרטוב
נציגת ציבור

גבריאל חסון
נציג ציבור

מעין חג'אג'-כחלון
משנה לראש העירייה בתחום צעירים ואיכה"ס - יש יום חדש

יגאל אשרם
סגן ראש העירייה

חלוקה לוועדות

שם הועדה יו"ר חברים
מכרזים יגאל אשרם אדוה קלמנוביץ יעל שרטוב אלי דיגא יריב ממן
כספים גבריאל חסון ענבל דרור היימן      
ביקורת גבריאל חסון        
כוח אדם מעיין חג'אג'-כחלון אדוה קלמנוביץ יעל שרטוב  יעל שרטוב