פרטי יצירת קשר

שושי כחלון כידור
יו"ר דירקטוריון

ששי מגידו
מנכ"ל העירייה

ענבל דרור היימן
גזברית המועצה

אלי דיגא
מהנדס העירייה

אדוה קלמנוביץ
נציגת ציבור

יריב ממן
מנהל אגף שפ"ע

יעל שרטוב
נציגת ציבור

גבריאל חסון
נציג ציבור

מעיין חג'אג'-כחלון
משנה לראש העירייה בתחום צעירים ואיכה"ס - יש יום חדש

יגאל אשרם
סגן ראש העירייה

אסף עברי
מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח

חלוקה לוועדות

שם הועדה יו"ר חברים
מכרזים יגאל אשרם אדוה קלמנוביץ יעל שרטוב אלי דיגא יריב ממן
כספים גבריאל חסון ענבל דרור היימן      
ביקורת גבריאל חסון        
כוח אדם מעיין חג'אג'-כחלון אדוה קלמנוביץ יעל שרטוב  יעל שרטוב