החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

מנכ"ל החברה: בני סעד

 • טלפון: 09-8971185
 • פקס: 153-9-8971185
 • דוא"ל: beni_s@kfar-yona.org.il
 • כתובת: הרצל 9 (חניון הקניון) כפר יונה

מזכירות החברה הכלכלית

מטרות החברה הכלכלית:

 • לפתח את התעשייה, המלאכה, המסחר והמגורים בתחום העירייה.
 • ליזום, לפתח לבנות, ולנהל נכסים עירוניים ופרויקטים לרווחת תושבי העירייה, לרבות פרויקטים בתחום התיירות, נופש, בנייה, בידור, אומנות, ספורט, חינוך תרבות ורווחה.
 • לפתח מקורות תעסוקה לתושבי העירייה.
 • לבצע פעולות שמירה, אבטחה ובטחון בתחום העירייה.

חברי דירקטוריון החברה:

 • אפי דרעי – ראש העיר
 • יעל חן נחמן – סגנית ומ"מ ראש העיר
 • ליהי איינס – חברת מועצת העיר
 • מיטל יצחקי טולדנו – חברת מועצת העיר
 • ירון חדוות – חבר מועצת העיר
 • יחזקאל יחזקאל – גזבר העירייה
 • דני לוין – מזכיר מועצת העיר
 • שלום רוזנברג – מהנדס העיר
 • רמי מראלי – נציג ציבור
 • חדווה וינרסקי פרץ – נציגת ציבור
 • ישראלה רוזן – נציגת ציבור