החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה (החכ"ל) הוקמה במטרה לאפשר לעירייה לממש את מטרותיה באמצעות זרוע ביצועית, המתמחה בפיתוח העיר. בין היתר, אמונה החכ"ל על הקמת שכונות ומתחמים חדשים, הקמת מבני ציבור, מתן שירותים לעירייה ופרויקטים יזמיים.

פרטי יצירת קשר

קטי בוסקילה
מנהלת כספים החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה