החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה (החכ"ל) הוקמה במטרה לאפשר לעירייה לממש את מטרותיה באמצעות זרוע ביצועית, המתמחה בפיתוח העיר. בין היתר, אמונה החכ"ל על הקמת שכונות ומתחמים חדשים, הקמת מבני ציבור, מתן שירותים לעירייה ופרויקטים יזמיים.

פרטי יצירת קשר

אסף עברי
מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

שירלי כהן גבריאל
מנהלת משרד החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה

קטי בוסקילה
מנהלת כספים החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה