הרשות לביטחון קהילתי הוקמה בשיתוף המשרד לביטחון פנים וידועה גם בשמה ההתחלתי  כתוכנית "עיר ללא אלימות", עת החלה את פעילותה בשנת 2010, במטרה לתת מענה למניעת אלימות בחברה הישראלית ויצירת תנאי מוגנות. התכנית פועלת בתחומי החינוך, הפנאי, הרווחה, האכיפה והקהילה, תוך בניית שיתופי פעולה ושותפויות בין גורמים שונים בעירייה.
בין יעדי הרשות, יש לציין את הפעילות החינוכית המניעתית לתופעות של צריכת חומרים ממכרים בקרב נוער, אלימות ברשת החברתית ובכלל, וזאת תוך יצירת שיח ומרחב חדש המאפשר מוגנות פיזית ומעורבות קהילתית חברתית והורית. 

מטרות הרשות

  • יצירת תחושת מוגנות וביטחון בקרב ציבור התושבות והתושבים.
  • פעילות מניעה והסברה בקרב בנות ובני נוער בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
  • פיתוח מודעות הורית וקהילתית למיגור תופעות צריכת סמים, אלכוהול וביטויי אלימות.
  • הרחבת השותפות עם הנהגות ההורים, פיתוח תכניות הסברה ומניעה והובלת תהליכים לחיזוק הביטחון האישי. 

המטה העירוני לבטיחות בדרכים

המטה פועל למען בטיחות בדרכים בקרב כלל האוכלוסייה בכפר יונה, ובכל רחבי העיר, בשיתוף פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (רלב"ד).

תחומי אחריות

  • איתור מפגעי בטיחות בסמוך למוסדות חינוך.
  • הכנת תכניות לבטיחות בדרכים.
  • הפעלת תכניות בטיחות בדרכים בבתי הספר ובגני הילדים.
  • תקשורת ישירה עם רכזות זה"ב בבתי הספר, להטמעת חשיבות הנושא בכלל שכבות הכיתות.
  • מפגשי ועדת משנה לאכיפה, עם נציגי השיטור העירוני ומשטרת שדות, להעלאת המודעות לאכיפה בנושא רכיבה על אופניים חשמליים.
  • כינוס הוועדה לבטיחות בדרכים אחת לרבעון.


פרטי יצירת קשר

עדי הגי
מנהלת הרשות לביטחון קהילתי והמטה העירוני לבטיחות בדרכים

חן קליגר
רכזת הרשות לביטחון קהילתי