הווטרינר העירוני אמון על הסדרת החזקת בעלי חיים בעיר, ועל טיפול ומניעת מחלות המופצות על ידיהם. התושבות והתושבים מחויבים לנהוג על פי החוקים והתקנות, בכדי למנוע אירועי תקיפה והדבקות במחלות.

הוראות להחזקת כלבים

 • חלה חובה לחסן את כל הכלבים נגד מחלת הכלבת.
 • בעקבות שינוי בתקנות החיסון נגד כלבת , נקבע שהחל מתאריך 01/04/2024 , כל כלב שקיבל כבר בחייו 2 חיסונים נגד כלבת, יוכל מעתה להתחסן רק פעם בשנתיים, בעוד אגרת הרשיון להחזקת הכלב, תמשיך להיות חד שנתית.
 • כלב שיימצא ללא חיסון תקף נגד כלבת - יוטל על בעליו קנס מנהלי בסך 1,500 ש"ח. הקנס על החזקת כלב ללא רשיון בתוקף עומד על 500 ₪.
 • יש לסמן את הכלב באמצעות שבב אלקטרוני, המהווה אמצעי זיהוי. כלב משוטט שיילכד, יועבר להסגר, ובגין זאת ייקנס/תיקנס בעל/ת הכלב בקנס מנהלי, אותו יקבלו בדואר.
 • בכל מקרה של שינוי בסטאטוס הכלב (מוות, נמסר, אבד, כלב חדש וכו'), יש לדווח מיידית לווטרינר העירוני.
 • חל איסור על השארת צרכי כלבים ברחבי העיר! על בעל/ת הכלב לאסוף את הצרכים ולהשליכם לפח.
 • אין להוציא כלב לרשות הרבים, אלא כשהוא מובל ברצועה. אם מדובר בכלב מגזע מסוכן נדרש גם מחסום על פיו.
 • יש למנוע מגע בין כלבך לכלבים זרים, אשר לא ידוע אם הם בריאים ומחוסנים.
 • מלבד כלבים וחתולים, אסורה החזקת בעלי חיים בתחומי העיר כפר יונה, ובכלל זאת בקר, צאן, עופות, יונים וסוסים, אלא אם כן ניתן לכך היתר מראש על ידי העירייה.

תעריפי רישוי וחיסון כלבים

 • כלב/ה לא מסורס/לא מעוקרת בגיל שבין חצי שנה לשמונה שנים – 413.50 ₪
 • חיסון ורישוי כלב/ה מסורס/מעוקרת - 57 ₪
 • גור שגילו עד חצי שנה או כלב/ה בוגר/ת לא מסורס/מעוקרת בגיל מעל שמונה שנים – 73.5 ₪
 • סימון בשבב תת עורי - 83 ₪
 • ניתן לבצע תשלום בכרטיס אשראי בלבד במשרדי הווטרינר העירוני, בעת ביצוע חיסון הכלבת השנתי (או בכל מרפאה וטרינרית באזור).

מחלת הכלבת

מחלת הכלבת היא מחלה מסוכנת, קטלנית וחשוכת מרפא. מרגע שמופיעים סימנים ראשונים של המחלה אצל אדם או בעל חיים שננשך, אין כל אפשרות לרפאם .בעלי חיים נגועים במחלת הכלבת משנים התנהגותם הרגילה: כלבים נוחי מזג עלולים להפוך לתוקפניים, ולהיפך שועל או תן נגוע עלול לגלות חוסר פחד ולהתקרב לבני אדם. חתולים עלולים להיות תוקפניים ביותר.

נוהל נשיכת כלב

 • אם כלבך נשך אדם, חובה להודיע מיד לווטרינר העירוני. בהסתרת המקרה, את/ה עלול/ה לסכן חיי אדם.
 • אם כלבך ננשך על ידי חיה זרה, חובה גם כן להודיע מיד לווטרינר העירוני.
 • בעלים של כלב שנשך חייבים להסגירו תוך 24 שעות מרגע הנשיכה לתחנת הסגר ממשלתית ל"תצפית כלבת". קנס מנהלי בסך 2,000 ₪ יוטל על בעלי כלב שנשך ושלא הוסגר בזמן.
 •  אם ננשכת, עשה/י הכל כדי לזהות את בעל החיים שנשך אותך, לרשום את שם וכתובת בעליו ולפנות מיד לרופא. יש לדווח למשרד הבריאות באופן אישי על הנשיכה! ללא דיווח, לא יוסגר הכלב הנושך לתחנת ההסגר להשגחה. סניף משרד הבריאות בנתניה נמצא ברחוב ויצמן 23. מספר טלפון: 09-8300111.

לדיווח על חתולי רחוב לצורך עיקור וסירוס, יש לפנות למוקד לשירות התושבים בטלפון 6769* או בהודעת וואטסאפ למספר 052-2439967 או בפנייה מקוונת.

לדיווח על בעלי כנף או יונקים קטנים אחרים - פגועים, יש לפנות ל"רשות הטבע והגנים": 3639*, או ל"אביהו שרווד" – חווה להצלת חיות בר 054-5203071.

לדיווח על נחיל דבורים, יש לפנות ל"מגן דבורים אדום": 054-2275865 או 052-6788770.

פרטי יצירת קשר

ד"ר אודי זהרוני
וטרינר עירוני
רח' ההדרים 52 (ליד סניף תנועת "בני עקיבא")


קבלת קהל: יום ה', בין השעות 14:00 - 17:00