ועדת התנועה והנגישות העירונית אמונהעל  תנועה והסדרי בטיחות בתנועה ברחבי העיר, לרבות המלצה  על הסדרי תנועה וחניה בצמתים ורחובות, תמרור וסימוני דרך, תחנות אוטובוס ומוניות, בכפוף לאישור משרד ​התחבורה. הוועדה פועלת מכח תקנת התעבורה 18ב', והיא מורכבת מחברי/ות מועצה, נציגי/ות ציבור, נציגי חברות תחבורה ציבורית ומשטרת ישראל. הוועדה מתכנסת לישיבה אחת לרבעון.