ביטוח תלמידים ​​​​

קיים פורטל בו תוכלו למצוא את כל המידע הנדרש על ביטוח תאונות אישיות לתלמידות ולתלמידים. המטרה היא לסייע לכם/ן למצות את זכויותיכם/ן בפוליסה.
השירות אינו כרוך בתשלום כלשהו, מעבר לפרמיית הביטוח המשולמת במסגרת תשלומי הורים.

לפורטל ביטוח תלמידים >> 

ביטחון ובטיחות

מוסדות החינוך בעיר פועלים בהתאם להנחיות משרד החינוך ולחוזרי מנכ"ל, במטרה לשמור על בטיחות וביטחון התלמידות, התלמידים והצוותים. בין היתר, ניתן דגש לתכניות עבודה, רענון נהלים, הכשרות, ביצוע תרגולות לשעת חירום ועוד. כדי לעמוד בסטנדרטים גבוהים, נקבע לכל מוסד חינוך רכז בטיחות ורכז טיולים, מתבצעות בדיקות בטיחות וכל מוסדות החינוך בעיר פועלים תחת רישוי מוסדות חינוך ועומדים בכל אישורי הבטיחות הנדרשים. כמו כן, מתקיימים באופן סדיר תרגילי היערכות לשעת חירום במגוון תרחישים.

ירון חוכימה
קב"ט העירייה וממונה חירום וביטחון

נועם ארוך
קב"ט מוסדות חינוך וסגן קב"ט העירייה

טפסים לשירות פסיכולוגי משלים (שפ"מ)

תושבים חדשים

רישום לגני ילדים עד כיתות י"ב לתושבים/ות חדשים/ות לשנת הלימודים תשפ"ד, מתבצע בשליחת דוא"ל לכתובת: [email protected]

בעת הרישום יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • חוזה רכישה או שכירות – דף ראשון ואחרון.
  • תעודות זהות של שני ההורים כולל ספחים.
  • תעודות שליש אחרון – חובה.
  • טופס ביטול רישום ממח' החינוך בה הינכם מתגוררים.
  • הצהרת התחייבות לשינוי כתובת.
  • זכאות לסל אישי ממקום המגורים הקודם (רק לזכאים/יות).
  • תלמיד/ת חינוך מיוחד - כל המסמכים הנדרשים על זכאות.

טפסים כלליים

לעמוד ראשי באגף חינוך >>