הלשכה המשפטית מהווה אבן יסוד בפעילות העירייה. היא מנחה ומלווה את פעולות העירייה ומוודאת כי פעולותיה תואמות את הוראות הדין, וכי העירייה ממלאת את חובותיה בהתאם לחוקים ולתקנות החלים עליה ובהתאם לכללי המינהל התקין. בראש הלשכה המשפטית עומדת יועצת משפטית, שסמכויותיה מעוגנות בחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), תשל"ו –1976.

תחומי עיסוק ואחריות

  • ייעוץ משפטי לעירייה.
  • הלשכה המשפטית עוסקת במתן ייעוץ משפטי לראש העירייה, לסגניה ולעובדי/ות העירייה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה, לפי כל דין.
  • ייעוץ משפטי לוועדות העירוניות.
  • היועצת המשפטית משתתפת בישיבות פנימיות של העירייה ובוועדות השונות, בהן ועדת מכרזים, ועדת הקצאות, ועדת התקשרויות, ועדת הנחות וכיו"ב.
  • חוזים ומכרזים
  • ניסוח ועריכת חוזים, הכנה ובדיקה של מכרזים, בחינת התחייבויות העירייה ומסמכים משפטיים שונים, טיפול בפניות הציבור בנושאים שיש להן היבט משפטי, כמו גם בבקשות לביטול ברירות משפט.
  • ייצוג - ייצוג משפטי של העירייה בהליכים האזרחיים והמנהליים בבתי המשפט השונים.
  • חקיקה - סיוע בניסוח חוקי עזר עירוניים חדשים ובתיקון חוקי העזר הקיימים.

תביעה עירונית

התובע העירוני פועל מכוח הסמכה שקיבל מהיועץ המשפטי לממשלה, ובכפוף להנחיותיו. התובע מגיש כתבי אישום כנגד אלו המבצעים עבירות לפי חוקי העזר לכפר יונה, וכן עבירות לפי חוק רישוי עסקים.

ערעור על דו"ח של פקח/פקח מסייע

אם תושב/ת מעוניין/נת לערער על דו"ח, ניתן להגיש בקשה באמצעות אתר מטרופארק ולבחור בעיריית כפר יונה.
ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח / להישפט עד 30 יום מיום קבלת הדו"ח.

פניות בנושא עיקולים בגין דו"חות עירייה

חברת הגבייה "מילגם", בטלפון 03-9112253
שעות מענה טלפוני: ימים א', ג' בין השעות 16:00-15:00, ימים ב', ד', ה' בין השעות 12:00-08:30

פרטי יצירת קשר

עו"ד שלומית גבע
יועצת משפטית לעירייה

עו"ד רונן סמולסקי
תובע עירוני

עו"ד קרן קינקס-זרפשני
עו"ד בלשכה המשפטית

לימור פלאח
מזכירת הלשכה המשפטית


מענה טלפוני: ימים א'-ה', בין השעות 14:30-08:30.