היועצת לקידום שוויון מגדרי פועלת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי בקרב תושבות ותושבי העיר כפר יונה, ובקרב עובדות ועובדי עיריית כפר יונה.
יועצת לקידום מעמד האישה ברשויות המקומיות הוא תפקיד סטטוטורי. התפקיד נוצר בעקבות חוק משנת 2000, המחייב שבכל רשות מקומית תמונה יועצת לקידום מעמד האישה.

תפקידי היועצת בכפר יונה

  • קידום יוזמות ותיאום פעילויות בקהילה ובמחלקות והאגפים השונים בעירייה.
  • הובלה והטמעה של פרוייקטים חברתיים.
  • בניית וליווי תכניות פיתוח ניהול ומנהיגות מותאמות לתרבות הארגונית לשם קידום מעמד האישה והשגת שוויון מגדרי, לביעור כל סוגי האפליה ולמניעת אלימות כלפי נשים.
  • ניהול תחום הלהט"ב בכפר יונה.

הטמעה של חשיבה מגדרית בתוך הרשות נעשית מתוך הבנה כי קידום מדיניות עירונית רגישת–מגדר, היא כלי שמאפשר את השגת המטרות הנעלות ביותר של החברה, שוויון וזכויות אדם, צדק חברתי, הוגנות, ערכיות וחוסן קהילתי וכלכלי, ללא קשר להשתייכות קהילתית או קבוצתית.

חשיבה מגדרית מסייעת בהתאמת השירות של האגפים והמחלקות לצרכים השונים של תושבות ותושבים משני המינים, זאת מתוך הכרה בשונות ובצרכים הייחודיים לכל מגדר.

תושבות ותושבי כפר יונה מוזמנות/ים להשתתף בפעילויות לקידום שוויון מגדרי.