יחידת הסע"ר הינה ארגון מתנדבים ועובדי העירייה שמטרתו להגיש סיוע  עצמאי ראשוני לקהילה בנושא  חילוץ ממבנים שקרסו באירוע חירום בכלל וברעידת אדמה בפרט. מתנדבי היחידה הם הכוח הזמין ביותר בעת אירוע בעיר מבין כוחות החירום וההצלה המדינתיים. הכשרת מתנדבי היחידה ואימוני שמירת כשירות כמגיבים ראשוניים מסייעת להתגבר על הפער הקיים בשעות הראשונות שלאחר האירוע בין כמות אירועי החילוץ לבין כמות כוחות החילוץ.
ייעוד הסע"ר הוא ביצוע פעולות חילוץ קל מִיָדיות בשלב המענה הראשוני ובהמשך סיוע במשימות סיוע אזרחי לרשויות מקומיות ולגופים השונים.

משימות הסע"ר

איתור וחילוץ קל של לכודים גלויים וסמויים. טיפול רפואי ראשוני בנפגעים. איתור סיכונים באירוע ונטרולם (גז, מים, חשמל) או סימונם והרחקת אזרחים. כיבוי שרֵפות קטנות בשטח האירוע. הנחיית אזרחים בשטח האירוע להתנהגות נכונה. חבירה לכוחות החירום והעברת מידע. סיוע בכל תחום שיידרש לרשויות מקומיות, לגופים ולאזרחים.

היחידה תקבל בברכה מתנדבות ומתנדבים נוספים עם רצון ונכונות לתרום ולפעול להצלת חיים.

פרטי יצירת קשר

מחלקת ביטחון

ערן לאופר
מפקד היחידה