חוק ייצוג הולם

לחוק ייצוג הולם באתר כל זכות >>

העסקת אנשים עם מוגבלות

עיריית כפר יונה מקפידה על ייצוג הולם להעסקת אנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק ייצוג הולם בקרב העובדים בשירות המדינה (תיקון מס' 11) תשס"א-2000 (תיקון מס' 13) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 19) תשע"ז-2016
15א.  (א)  בקרב העובדים בשירות המדינה, בכלל הדרגות והמקצועות, בכל משרד ובכל יחידת סמך, יינתן ביטוי הולם, בנסיבות הענין, לייצוגם של בני שני המינים, של אנשים עם מוגבלות, של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים (בחוק זה – ייצוג הולם).

דו"ח רשימת מעסיקים ציבוריים גדולים לפי מידת עמידתם ביעד הייצוג לשנת 2022 מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות >>
דו"ח רשימת מעסיקים ציבוריים גדולים לפי מידת עמידתם ביעד הייצוג לשנת 2021 מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות >>

שוויון ההזדמנויות בעבודה

דוגמאות לקטגוריות בשאלון למועמד/ת:
הרשות מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין, כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה.
אם את/ה נמנים עם אחת הקבוצות הבאות, בשאלון המועמד סמנ/י X במקום המתאים:
 __ אני או אחד מהורי נולדנו באתיופיה________________________.
__ אני אדם עם מגבלות כמשמעו בצו ההרחבה לעידוד והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות.
אם כן, אנא פרט איזה התאמות נגישות נדרשות לצורך מילוי תפקידך ____________________________________________________

שכר שווה לעובדת ולעובד

עיריית כפר יונה רואה חשיבות במתן הזדמנות שווה לגברים ולנשים, ופועלת על פי עקרונות חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996. החוק נועד להבטיח את השוויון בין המינים ולמנוע אפליה, באמצעות מתן שכר עבודה שווה ומכאן – הכרה בערך העובדים והעובדות כשווים.  

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד 1996 >>
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד – תיקון משנת 2022 >>

​​​דו"ח שכר שווה לשנת 2022 >>
דו"ח שכר שווה לשנת 2021 >>

לפניות בנושא ייצוג הולם:

רונית בן יוסף
מנהלת משאבי אנוש