להלן הכללים בהפעלת מדיניות האכיפה של עיריית כפר יונה:

כללים בהפעלת מדיניות האכיפה של עיריית כפר יונה.pdf