מבנה העירייה - רח' שרת 4 (קומה 2)

 • חניית נכים בחניון העירייה. הכניסה לחניון מרח' הרצל, עם שער חשמלי. לפתיחה יש ליצור קשר עם מזכירות העירייה בטלפון 09-8971113/9
 • רצף גישה מהחניה דרך הכניסה לבניין, ועד לקבלת השירות (כולל מעליות)
 • עמדות נגישות לקבלת שירות בבניין
 • קיימים שירותי נכים נגישים בקומה
 • הותקנו עזרים מסוג "לולאת השראה" ללקויי שמיעה
 • קיימים שלטי זיהוי והכוונה
 • מותרת כניסה למרכז קבלת הקהל לכלבי שירות
 • במקרה הצורך, ניתן לפנות לנציגי/ות השירות בעמדות כדי לקבל סיוע במילוי טפסים

בניין אגף הנדסה ואגף שפ"ע - רח' שרת 1

 • קיימות חניות נכים בשד' מנחם בגין
 • קיים רצף גישה מהחניה בשד' בגין, דרך הכניסה לבניין ועד לקבלת השירות (כולל מעליות)
 • קיימות עמדות נגישות לקבלת שירות בבניין
 • הותקנו עזרים מסוג "לולאת השראה" ללקויי שמיעה
 • קיימים שירותי נכים נגישים בכל קומה
 • מותרת כניסה למרכז קבלת הקהל לכלבי שירות
 • במקרה הצורך, ניתן לפנות לנציגי השירות בעמדות כדי לקבל סיוע במילוי טפסים

מרכז התשלומים העירוני - רח' הרצל 11 ג', והחברה הכלכלית - רח' הרצל 11 ב'

 • קיימות חניות נכים במגרש הסמוך
 • קיים רצף גישה למבנים
 • קיימות עמדות נגישות לקבלת שירות במבנים
 • הותקנו עזרים מסוג "לולאת השראה" ללקויי שמיעה
 • קיימים שירותים נגישים 

מבנה אגפי חינוך ושירותים חברתיים - רחוב הרצל 13 ב' 

 • קיימות חניות נכים במגרש הסמוך
 • קיים רצף גישה למבנה
 • קיימות עמדות נגישות לקבלת שירות במבנה 
 • קיימים שירותים נגישים

מחלקת ביטחון, פיקוח ואכיפה - רח' רמב"ם 7

 • בוצעו התאמות נגישות