מחלקת ביטחון, אכיפה ופיקוח מורכבת למעשה משלוש מחלקות: ביטחון, שיטור עירוני ופיקוח עירוני.

מחלקת הביטחון אמונה על אבטחת ושמירת ביטחונם של תושבי העיר בשגרה ובחרום. צוות המחלקה אחראי על: ארגון, ניהול ופיקוח על פעילות העירייה ומוסדות החינוך שבאחריותה בתחומי הביטחון ושעת חירום, ושמירה על הסדר הציבורי, תוך תיאום ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל, צה"ל, מד"א וכבאות והצלה, לצורך אבטחת ושמירת ביטחונם/ן של תושבי/ות העיר.

יחידת השיטור העירוני פועלת בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל לחיזוק תחושת הבטחון ושיפור איכות החיים על ידי אכיפת חוקי עזר עירוניים.
היחידה מפעילה ניידות בהן שוטר ופקח מסייע, מסיירות ברחבי העיר ומטפלות במגוון רחב של אירועים ונותנות כיסוי נרחב לאכיפת סל עבירות שבחוקי העזר ובחוקי המדינה.

מחלקת הפיקוח העירוני היא הזרוע הביצועית של העירייה בכל הנוגע לשמירה על חוקי העזר העירוניים, איכות הסביבה, ניקיון, מניעת מפגעים ומטרדים, תברואה, פיקוח עסקים ושמירה על שלום הציבור. המפקחים העירוניים מסיירים בניידות סיור בכל רחבי הכפר כדי להבטיח את איכות חיי התושבים. פקחי הרשות רושמים דו"חות לתושבים שמפרים את חוקי העזר העירוניים. תושב אשר קיבל דו"ח, יוכל לשלמו בבנק הדואר או בבנק הפועלים, להגיש ערעור למחלקה המשפטית בעירייה, להגיש בקשה להישפט בפני שופט בבית משפט השלום בנתניה במועד המצוין על גבי הדו"ח.פרטי יצירת קשר

ירון חוכימה
קב"ט העירייה וממונה חירום וביטחון

נועם ארוך
קב"ט מוסדות חינוך וסגן קב"ט העירייה

דליה שלום
מזכירת מחלקת ביטחון

אוהד ליפקוביץ
מנהל מחלקות שיטור עירוני ופיקוח עירוני

אתי יחזקאל
מזכירת מחלקות שיטור עירוני ופיקוח עירוני

מעיין טנצמן
מזכירת מחלקות שיטור עירוני ופיקוח עירוני

התנדבות ליחידת סע"ר

מחלקת ביטחון

ערן לאופר
מפקד היחידה

פיקוח וחניה

חברת גבייה מילגם


כתובת: רח' רמב"ם 7.
שעות קבלת קהל בתיאום מראש: יום ג' בין השעות 19:00-16:00, יום ד' בין השעות 11:00-09:00.
שעות מענה טלפוני: יום ג' בין השעות 19:00-16:00, יום ד' בין השעות 10:30-09:30.