המחלקה אמונה על תכנון, ביצוע, פיקוח, תחזוקה ותיאום של הסדרי תנועה זמניים במערכות התשתית העל-קרקעיות והתת-קרקעיות בעיר, בהן: ניקוז ותיעול, סלילת כבישים והתקנת תמרורים, שבילים ומדרכות ופיתוח שטחים ציבוריים, תיאום ואישור מערכות תשתית, הכנת תכניות אב, הסדרי בטיחות ליד מוסדות חינוך, בדיקת תכניות להיתר בנייה ותכניות בניין עיר (תב"ע) בהיבט הניקוז ומערך הדרכים והממשק בין השטח הפרטי לציבורי, הנגשת מדרכות ותחנות אוטובוסים, פיקוח על ביצוע עבודות תשתית, המחלקה אמונה עוד על תחום התחבורה הציבורית בעיר ושותפה לליווי תהליכי קבלת ההחלטות.

תפקידי המחלקה

  • מתן אישורי חפירה.
  • תכניות רשת החשמל.
  • התארגנות אתרי בנייה.
  • אישור תכניות הסדרי תנועה זמניים.
  • היתרי משטרה והסדרי תנועה זמניים.
  • תיאום תשתיות בפרויקטים הנדסיים עירוניים.
  • היתרי בנייה לתשתיות.
  • שינוי תמרור.
  • תשתיות בתב"ע ועוד.מייק בן לולו
מנהל מחלקת תשתיות

קבלת קהל: בתיאום מראש על ידי עירית מייארא, מזכירת האגף, בטלפון: 09-897112