עיריית כפר יונה היא מבין הרשויות המתקדמות בארץ, אשר מחזיקה במערכת ממוחשבת GIS - לניתוח, עיבוד ותצוגה של מידע גיאוגרפי.

איך זה עובד?

המערכת בנויה משכבות מיפוי נושאיות הקשורות למאגר מידע אלפא נומרי (מידע טבלאי). שכבות המיפוי בנויות לפי נושאים, כגון שכבת מבנים, שכבת דרכים ועוד, והן מעוגנות לרשת קואורדינטות אחידה, כך שניתן "להניחן" במדויק זו על זו. כל שכבה מורכבת מפריטים הבנויים בשיטה וקטורית, המאפשרת אבחון לוגי של כל פריט. מבנה זה מאפשר זיהוי מרחבי מדויק של כל רכיבי המיפוי. המידע האלפא נומרי מכיל נתונים על אודות הפריטים המצויים בשכבות המיפוי. לכל פרט אוסף נתונים טבלאי הכולל מידע גיאוגרפי ונתונים שונים נוספים. הנתונים הגיאוגרפיים מגדירים את מקומו וצורתו של הפריט בשכבת המיפוי והנתונים הנוספים מגדירים תכונות שונות נוספות. בכך מקיימים הפריטים קשר וזיקה, הן לסביבה הגרפית, הן לסביבה האלפאנומרית. שכבות המיפוי ניתנות לצפייה על רקע צילומי אויר.

השימוש במערכת

המערכת מאפשרת ביצוע פעולות במימד הגרפי והאלפא נומרי, בהן:

  • הוספת והסרת שכבות.
  • הגדלה, הקטנה, בחירת אזור, התמקדות.
  • מדידת מרחקים, איתור מסלולים.
  • מיון, גזירה, שאילתות.
  • הפקת מפות ודו"חות.

* האמור לעיל מתייחס למערכת ה GIS של הועדה המקומית לתכנון ובנייה כפר יונה, באופן כללי ועקרוני.

לכניסה למערכת מתוך אתר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה >>

אודי לביא
אחראי GIS (מערכת מידע גאוגרפית)