למרכז שי"ל >> 
למרכז הגישור >>

שימרית שרה ביטון
מנהלת מרכז גישור ושי"ל