יחידת הפיקוח אחראית על אכיפת חוקי העזר

שמירה על איכות הסביבה

 • השלכת פסולת במקומות ציבוריים.
 • השלכת פסולת ביתית מחוץ לפחי הזבל.
 • הוצאת גזם שלא במועד הפינוי.
 • השארת גרוטאות רכב במרחב הציבורי.

פיקוח על שילוט

 • אכיפת שילוט שהוצב ללא היתר.
 • אכיפה כנגד תליית מודעות פרטיות המשחיתות ציוד, רכוש ומבנים בעיר.

פיקוח על בעלי חיים

 • אכיפת פקודת הכלבת לווידוא חיסוני כלבים.
 • אכיפת כלבים משוטטים.
 • אכיפת אי איסוף צואת כלבים.
 • אכיפת דרכי החזקה של כלבים מגזע מסוכן.
 • סיוע בביצוע צווי הסגרה של הווטרינר העירוני ומנהל מחלקת התברואה.

פיקוח על עסקים

 • פיקוח על שעות פתיחת וסגירת עסקים על פי חוקי מדינה וחוקי העזר.

מעקב אחר שינויים פיזיים בשטחים פתוחים

 • מעקב אחר שינויים פיזיים במגרשים (קרוונים, וכו') ודווח לוועדה לתכנון ובנייה ו/או לרישוי עסקים.

אכיפת החוק האוסר עישון במקומות ציבוריים

מדובר בחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983.

 • מטרת החוק למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון, הגורמת למוות ולמחלות.
 • החוק אוסר על עישון במקומות ציבוריים, אשר מפורטים בתוספת לחוק: אולמות קולנוע ותיאטרון, בתי חולים, בתי מרקחת ומרפאות, ספריות, מוסדות חינוך לרבות בתי ספר, מעונות וגני ילדים, מעליות, תחבורה ציבורית כגון אוטובוסים, מוניות, רכבת, לרבות תחנות אוטובוס ורציפי הרכבת, חנויות, בתי אוכל כגון מסעדות בתי קפה פאבים דיסקוטקים וכיוצ"ב, אולמות ספורט ובריכות שחייה, אולמות או חדרי המתנה לרבות בבנקים, בבתי דואר וכיוצ"ב, מקומות עבודה, משרדי ממשלה, קניון, אולמי שמחות וגני אירועים, מקלטים ציבוריים, בתי כנסת, מרכזי תרבות נוער וספורט, מרכזי תנועות נוער ובתי אבות. (רשימה זו אינה ממצה – יש לעיין בתוספת לחוק).

יצוין כי במקומות מסוימים, כמפורט בחוק, הנהלת המקום רשאית להקצות אזור או חדר נפרד לעישון, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים, העישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום ושטחו אינו עולה על הקבוע בחוק – כך לדוגמא, באולמות קולנוע ותיאטרון, וכן בבתי אוכל לסוגיהם לא יעלה השטח המוקצה לעישון על רבע מהשטח הפתוח לציבור. לעניין מקומות עבודה, הנהלת המקום רשאית להקצות חדר עישון לאחר התייעצות עם העובדים, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של הבניין ואין עובדים בו או נמצאים בו אנשים שהם או חלק מהם אינם מעשנים.

עפ"י החוק, באחריותו של מחזיק מקום ציבורי לקבוע בו שלטים המורים על איסור העישון, בגודל ובצורה בהתאם לתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), תשמ"ד-1984. כמו כן, מחובתו של המחזיק במקום ציבורי לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עישון בתחום המקום הציבורי שבהחזקתו, לרבות לפנות לאדם המעשן ולדרוש ממנו לחדול מהעישון וכן לפנות בתלונה על כך לפיקוח העירוני.

פרטי פקחים עירוניים

 • עימראן אגבריה
 • רוני גוילי
 • משה סולימאן

תשלום קנסות והגשת ערעור

אופן תשלום קנסות שניתנו על ידי פקח מסייע/פקח עירוני

 • תשלום באמצעות שובר (בתחתית הדו"ח) בסניף בנק או דואר ישראל
 • באמצעות אתר מטרופארק >>
 • באמצעות מענה קולי 24 שעות ביממה בטלפון 04-6961340

הגשת ערעור

אם תושב/ת מעוניין/נת לערער על דו"ח, ניתן להגיש בקשה באמצעות אתר מטרופארק ולבחור בעיריית כפר יונה.
ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח / להישפט עד 30 יום מיום קבלת הדו"ח.

דרכי ערעור על דו"ח משטרה

ערעור על דו"ח שניתן על ידי משטרת ישראל, ניתן להעביר באחת הדרכים המפורטות:

 • פניה בכתב אל משטרת ישראל מדור פניות נהגים ת.ד. 120 פתח תקווה.
 • בטלפון 110 שלוחה מספר 2 בה יש מענה אוטומטי 24/7. מענה אנושי בימים א'-ה', בין השעות 16:00-08:00.
 • פנייה למרכז פניות נהגים ארצי >>

פניות בנושא עיקולים בגין דו"חות עירייה

חברת גבייה מילגם

שעות מענה טלפוני: ימים א', ג' בין השעות 16:00-15:00, ימים ב', ד', ה' בין השעות 12:00-08:30.