תחום הפיתוח העירוני נועד להבטיח הליכי תכנון וביצוע פרויקטים מרכזיים בעיר ובאזורי מגורים ותעסוקה חדשים, התואמים לעקרונות ומדיניות העירייה. בין היתר, אמון הצוות על ליווי, מעקב ובקרה אחר פרויקטים של יזמים פרטיים בתוך שכונות קיימות, פרויקטים ברחובות העיר ופיתוח שבילים מדרכות, יישום התכניות העירוניות, עמידה על הקמת התשתיות הציבוריות, תוך תיאום העבודות מול תאגיד המים וגורמי חוץ, בהם חברת החשמל, חברת בזק ועוד.