מחלקת קידום עסקים תפעל על מנת לייצר בעיר סביבה המעודדת פעילות עסקית מגוונת, משגשגת וחדשנית. תקדם פעולות עבור העסקים- מתן כלים לקידום עסקי, שת"פ בין בעלי העסקים בעיר, עידוד צריכה מקומית , מעורבת העסקים בקהילה, יצירת מעגלי שיח ועוד. במקביל נציגי המחלקה יפעלו לשיפור כלל השירותים הניתנים לעסקים על מנת לעודד ולחזק את הקשר והשותפות בין בעלי העסקים  לבין העירייה.