רשימת מקלטים ציבוריים

מס' מקלט מזהה מקלט כתובת המקלט שימוש ברגיעה
1 תת-קרקעי אלפסי 47 פנוי- ריק
2 דו מפלסי הל"ה 7 פנוי- ריק
3 דו מפלסי שושנים 1 פנוי – ריק
5 תת-קרקעי רמב"ם 7 פנוי – ריק
8 עילי הנרקיס 49  
9 דו מפלסי הרב קוק (שצ"פ) פנוי-ריק
10 תת-קרקעי דודאים 21 פנוי-ריק
15 דו מפלסי ההדס 10 פנוי-ריק
16 תת-קרקעי כיכר בר-כוכבא  מול 2 (שצ"פ) פנוי-ריק
17 דו מפלסי האלה 10 פנוי 
18 דו מפלסי נחל רודד 8 פנוי-ריק
4 עילי שושנים 5 דו- תכליתי
6 עילי הנרקיס 3 דו- תכליתי
7 עילי הנרקיס 3  דו- תכליתי
11 תת-קרקעי דודאים 5 דו- תכליתי
12 דו מפלסי הרצל 7 דו- תכליתי
13 דו מפלסי שרת 51 פנוי-ריק
14 תת-קרקעי מוריס פישר 2 דו- תכליתי
19 עילי התאנה 6 דו- תכליתי
20 תת-קרקעי ההדרים 52 בי"ס בר אילן 
      דו- תכליתי
21 עילי השרון 1 דו- תכליתי
22 עילי הנגב 20 דו- תכליתי
23 עילי הירדן 32 דו- תכליתי
24 עילי גליל 32 דו- תכליתי