מפקח תברואה, מתקני משחק ושצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים) אמון על טיפול בשצפ"ים בגני משחקים ציבוריים ובמוסדות חינוך ברחבי העיר.

תחומי האחריות

  • טיפול ותחזוקה שוטפים של מתקני המשחק.
  • ביצוע בדיקות חודשיות ושנתיות לכל מתקני המשחק.
  • בדיקות "הולם" (כושר ספיגה) בדשא סינתטי בטיחותי ובמשטח גומי, לכלל המתקנים.
  • סגירת מתקני משחק פסולים לשימוש לפי תקן עד לפירוקם/ תיקונם/ החלפתם.
  • עמידה בדרישות התקן בחוק וביצוע רישום ותיעוד.
  • בדיקה ותחזוקה שוטפת של מתקני פעילות גופנית.
  • חידוש השילוט בגינות הציבוריות.
  • הדברות ולכידת זוחלים ומכרסמים במוסדות ציבור ובמוסדות חינוך.

המפקח עובד באופן שוטף וישיר מול המוקד לשירות התושבים ומטפל בפניות המתקבלות בו.

דווחו למוקד לשירות התושבים בכל בעיה

קובי בר נחום
מפקח תברואה, מתקני משחק ושצ"פים