תאגיד המים "מעיינות השרון" הוקם בהתאם לחוק בשנת 2010 והוא משותף לרשויות המקומיות עיריית כפר יונה, מועצה מקומית קדימה צורן, מועצה מקומית אבן יהודה, מועצה מקומית תל מונד ומועצה מקומית פרדסיה.
התאגיד אמון על מתן כלל שירותי המים והביוב בתחום הרשויות, לרבות גביית תשלומים, הוא כפוף לרשות הממשלתית למים וביוב, ופועל תחת רגולציה של הממונה על תאגידי מים וביוב. בין היתר, התאגיד מציג לממונה באופן שוטף דוחות כספיים ודיווחים המשקפים את פעילותו.

תחומי פעילות עיקריים

  • מתן שירותי מים ושירותי ביוב לצרכנים.
  • טיפול, תחזוקה, תפעול ופיתוח משק המים והביוב.
  • שיקום מערכות המים והביוב.
  • חיבור שכונות חדשות למערכות המים והביוב.
  • הכנת תכניות לפיתוח משק המים והביוב (בהתאם לצפי גידול האוכלוסייה).
  • תחזוקה שוטפת של מתקנים, לרבות מתקני מים, בריכות איגום ובארות מים וכן מכוני ביוב במרחב התאגיד.
  • בקרת שפכי תעשיה וחקלאות המוזרמים למערכות הביוב והמים.