בני עקיבא

תנועת נוער דתית חלוצית, המהווה חלק בלתי נפרד מתנועת “תורה ועבודה” (הסתדרות הפועל-המזרחי). בין מטרות התנועה: חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, החי על עבודתו ברוח התורה, וכן חינוך להגשמה אישית של רעיון "תורה ועבודה". תנועת בני עקיבא מחנכת את חבריה וחברותיה לחיי תורה שלמים, לאהבת העם כולו, לאהבת ארץ ישראל ומדינת ישראל.
כתובת הסניף: רחוב הדרים 54.

מד"צים (מדריכי צעירים)  

בתוכנית זו פועלים בנות ובני נוער בכיתות ח'-י"ב, המעוניינים לעסוק בהנהגה ובהדרכה חברתית של ילדות וילדים בכיתות נמוכות יותר, וליטול על עצמם משימות חברתיות וקהילתיות. התכנית מאפשרת לבנות ולבני נוער מכל שכבות האוכלוסייה למצוא אפיקי פעולה מגוונים בתחומי חברה וקהילה.
כתובת: מרכז הנוער, רח' הירדן 6.

הנוער העובד והלומד

תנועת הנוער העובד והלומד חרתה על דגלה לקדם את ערכי האדם, הציונות, ההגשמה, הצדק החברתי, מעורבות חברתית, חתירה לשלום ולדמוקרטיה, ועוד.
בתנועה פעילות מגוונת קהילות מכל שכבות החברה הישראלית, במאות סניפים בארץ.  
כתובת: מרכז הנוער, רח' הירדן 6.

הצופים (שבט רגבים)

תנועת הצופים בישראל  היא חלק מתנועת הצופים העולמית, והיא פועלת במסגרת "התאחדות הצופים והצופות בישראל". התנועה פועלת באמצעות מרחבי חינוך בלתי פורמלי (שבטים) ומחנכת בני נוער בכיתות ד'-י"ב, חילונים ודתיים כאחד, לערכים חברתיים וציוניים. מטרתה העיקרית של התנועה היא לחנך בוגרות ובוגרים ערכיים ואחראים, הנכונים לכלל אתגרי החיים, אזרחיות ואזרחים תורמים ונתרמים בחברה בה הן והם חיים ופועלים. תנועת הצופים מהווה מרחב בטוח, בו מאפשרים לכל חניכה וחניך לפתח את היכולות האישיות ולתרגמן לעשייה למען הכלל.  
סניפי התנועה: "שבט רגבים" המרכזי ו"שבט נופים", הפועל בשכונת יפה נוף.

כנפיים של קרמבו

"כנפיים של קרמבו" היא תנועת נוער מובילת שינוי חברתי, הראשונה והיחידה מסוגה בעולם, לילדים ולנוער עם ובלי צרכים מיוחדים. התנועה מקיימת פעילות חברתית-חינוכית בלתי פורמאלית, פעם בשבוע בשעות אחה"צ, במודל של חונכות אישית - במסגרת קבוצתית. מרבית החונכות והחונכים הם בנות ובני נוער מהחינוך הכללי. הפעילות המשותפת תורמת להגברת המודעות לאוכלוסיות מיוחדות ולנגישות חברתית, תוך מתן מענה לצרכיהן הרגשיים והחברתיים, והשתלבותן בחברה הישראלית. פעילות התנועה מעניקה מענה לצרכים החברתיים של ילדות וילדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים, במכוונות לפיתוח מיומנויות חברתיות, בינם/ן לבין עצמם/ן ובינם/ן לבין החונכים/ן, באמצעות עיסוק בנושאים שעל סדר יומה של החברה הישראלית והחברה האוניברסאלית, תרומה לקהילה ועוד. הסניף הראשון של "כנפיים של קרמבו" עתיד להיפתח ולקיים את הפעילות בבית חינוך "רימון".