טופס פניה לשי"ל (שירות ייעוץ לאזרח)
 
שי"ל הוא שירות הפועל למתן הכוונה וייעוץ בנושאי זכויות, חובות, ושירותים העומדים לרשות האזרח. השירות ניתן בחינם ובסודיות לכל פונה.
אנא מלא את הטופס מטה ונציגנו יחזרו אליך תוך 5 ימי עבודה.
 
לסיוע במילוי הטופס ניתן לפנות אל נציגי השירות במוקד העירייה 6769*
 
*הטופס נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים.
 

פרטים אישיים

 

מהות הפנייה

איך הגעת אלינו (חובה) שדה חובה

הצהרת הפונה לשי"ל

אני החתום מטה מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי שהייעוץ אשר קיבלתי ואקבל בשירות הייעוץ לאזרח (שי"ל) הינו ייעוץ ראשוני, ניתן ללא תשלום ואינו מהווה תחליף לייעוץ מורחב.
 
אני מתחייב/ת לתת את כל המידע הרלוונטי לטיפול בפנייתי. חישובים הרלוונטיים לפנייתי יעשו על פי הנתונים עליהם הצהרתי. הריני להצהיר כי לא יהיו לי תביעות נגד מי מהיועצים ו/או ש"יל ו/או עיריית כפר יונה בשל ייעוץ זה.
 
אני מתחייב/ת שלא לפנות באופן עצמאי, שלא דרך שי"ל, לבעל המקצוע אצלו קיבלתי שירות ולשכור את שירותיו בתשלום, למשך שנה מתום הטיפול בפנייתי לשי"ל. חתימתי על הצהרה זו נעשית בהסכמה מלאה.
 
 
Browser not supported